...
Säkerhetsutbildning för alla på Stora Enso Fors Bruk
Catarina Gustafsson, säkerhetschef, arrangerar Fors Bruks årliga säkerhetsdagar tillsammans med Conny Wårheden, arbetsmiljöingenjör. (Foto: Stora Enso)

Säkerhet har högsta prioritet inom Stora Enso. Det genomförs en rad aktiviteter för att uppnå målsättningen att ha noll olycksfall inom företaget. Som en del i säkerhetsarbetet på Fors Bruk anordnas varje år en heldagsutbildning i säkerhet för brukets 530 medarbetare. För att kunna utbilda alla medarbetare och samtidigt hålla brukets verksamhet igång så arrangeras utbildningsdagarna vid sex tillfällen i november och december.

Säkerhetsdagarnas innehåll är en mix av aktuella händelser på bruket, nyheter inom säkerhetsområdet och genomgång av säkerhetsregler. Upplägget bygger på stationer där teori, praktiska övningar och diskussioner varvas. I år finns bl. a hjärt- och lungräddning, riskbedömningar samt diskussioner kring sömn, hälsa och arbetsmiljö med i programmet. Dagarna inleds med information från brukets ledningsgrupp.

”Syftet med säkerhetsdagarna är att vi ska öka medarbetarnas kunskap och medvetenhet om säkerhet. Utbildningsdagarna bidrar även till att stärka engagemanget och öka delaktigheten på bruket för säkerhetsfrågorna”, säger Catarina Gustafsson, säkerhetschef på Fors Bruk och ansvarig för säkerhetsdagarna.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-12-02

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Fors Fors Bruk Övrigt Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK