...
Förslag om anmälningsplikt för nanomaterial
En fascinerande bild från nanopartiklarnas värld... (Press photo BASF)

Kemikalieinspektionen föreslår att företag ska bli skyldiga att anmäla om kemiska produkter innehåller nanomaterial. Syftet med förslaget är att öka kunskapen om vilka nanomaterial som finns på den svenska marknaden.
”Forskning har visat att nanomaterial kan innebära faror för hälsa och miljö, men i dag saknas tillräckliga kunskaper på området. Med en anmälningsplikt skulle vi få mer information om hur mycket och vilka nanomaterial, som används i Sverige”, säger Victor Björkgren, kemist på Kemikalieinspektionen och projektledare för regeringsuppdraget om nanomaterial.


Sedan länge finns krav på att företag i Sverige ska registrera innehållet i kemiska produkter i Kemikalieinspektionens produktregister, men nanomaterial behöver inte särskiljas.

Kemikalieinspektionens förslag, som nu lämnats över till regeringen, innebär att företag, som anmäler produkter till produktregistret, även måste ange om produkterna innehåller nanomaterial.

”Med en anmälningsplikt för nanomaterial är vi väl förberedda, om ny forskning skulle visa på problem med nanomaterial, som vi inte känner till i dag. Uppgifterna, som samlas in i produktregistret, ger oss ett bra underlag om det skulle behövas lagutveckling eller andra åtgärder i framtiden”, säger Victor Björkgren.

Kemikalieinspektionen föreslår att företag, som omsätter mindre än fem miljoner kronor per år, ska vara undantagna från anmälningsplikten under en utvärderingsperiod. De företagen ska endast behöva markera i en kryssruta, om de känner till att deras produkter innehåller nanomaterial. Under utvärderingsperioden ska samma undantag även gälla för nanomaterial, som är pigment.

Inom förpackningsbranschen används nanomaterial i dag bland annat för att ge effektivare barriäregenskaper eller för att ge speciella ytegenskaper vad gäller styvhet, ljusgenomsläpp, etc. åt förpackningsmaterial. Forskningen kring nanomaterial och deras förmåga att ge bättre, effektivare och smartare förpackningar är intensiv och användandet av nanomaterial och nanopartiklar i förpackningar väntas öka kraftigt de kommande åren.

Kemikalieinspektionen fick i januari 2015 i uppdrag av regeringen att utreda hur en skyldighet att lämna information om nanomaterial i kemiska produkter och varor skulle kunna utformas. I svaret som nu lämnats till regeringen ingår även förslag till författningsändringar, en konsekvensanalys och en EU-rättslig analys. Flera andra EU-länder har redan infört, eller planerar att införa, egna lösningar för insamling av information av nanomaterial. EU-kommissionen utreder också ett eventuellt gemensamt register inom EU.

Läs hela Kemikalieinspektionens förslag vid pdf-länken här:

Ladda ner PDF: anmalningsplikt-for-nanomaterial.pdf


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-12-03

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Förpackningsutveckling Kemteknisk nanoteknik Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK