...
Cementsäck i plast ger ökad hållbarhet och miljövinster
Från årsskiftet kommer Cementas cementsäckar att vara i plast och se ut så här.

”Bytet av material från papper till plast för våra säckar är ett bra steg”, säger Matilda Hoffstedt, fabrikschef Cementa Skövde.

Från och med 1 januari 2016 kommer byggmaterialföretaget Cementa AB att genomföra en stor och positiv förändring gällande sin produktion av säckad cement. Då kommer nämligen all säckad cement från fabriken i Skövde att gå från att förpackas i pappersäckar till att förpackas i plastsäckar.
Övergången till plastsäck är en del av Cementas fortsatta hållbarhetsarbete och kommer att medföra ett flertal fördelar både för konsument och för miljön, då den nya säcken leder till minskade koldioxidutsläpp och ökad hållbarhet på cementen.


Investeringen kopplat till bytet av säck uppgår till cirka 20 miljoner kronor och medför att Cementa inom några år kommer att kunna producera upp till 2 miljoner säckar med cement per år. 

”Vi tycker att bytet av material från papper till plast för våra säckar är ett bra steg, för att kunna fortsätta attt leverera det bästa byggmaterialet till den svenska marknaden”, säger Matilda Hoffstedt, fabrikschef Cementa Skövde. 

Fördelar med att säcka cement i plast i ställer för i papper är bland annat att hållbarhetstiden på cementet ökar från 6 till 12 månader. I dagsläget kasseras varje år tre procent av den totala papperssäckförpackade produktionen på grund av utgånget datum. Förpackningar av plast kommer leda till att denna kassation minskar till en procent, vilket sparar cirka 1.000 ton cement/år eller omräknat cirka 700 ton koldioxid. 

Andra fördelar är att plastförpackningar är enklare att återvinna jämfört med papperssäckar, vilka innehåller både  papper och plast samt att plastsäckar är fuktsäkra, vilket gör att cementkvaliteten inte påverkas vid till exempel lagring utomhus. Dessutom underlättar plastsäckar hanteringen genom att minimera damm. Eftersom plast är ett slitstarkare material, så kommer dessutom färre säckar att gå sönder. 

”Övergången till plastsäck är en del i vårt hållbarhetsarbete. Plastsäck är avsevärt bättre för miljön än de pappersäckar, som varit standard på den svenska marknaden och vi vet att våra kunder kommer uppskatta vårt initiativ”, säger Magnus Ohlsson, som är vice VD och marknadsdirektör i Cementa AB. 

I samband med övergången till plastsäckar passar Cementa för första gången på över 20 år även på att ändra designen på sina säckar .

------------------------------------------------------------------------------------
Cementa AB är ett av Sveriges största byggmaterialföretag och ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement, som har över 45.500 medarbetare i fler än 40 länder. 
Cementa AB tillverkar och marknadsför cement samt erbjuder kunskap om användning av cementbaserade produkter. Tillverkningen sker i Slite, Skövde och Degerhamn - platser där det finns god tillgång på det för cementtillverkning viktiga råmaterialet kalksten.
Cementa har sitt ursprung i cementbolaget Skånska Cement.
(Källor: Cementa och Wikipedia)


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-12-04

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Cementa Miljö Pappersförpackningar Plast Plastförpackningar Säckfyllning

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK