...
Produktionsproblem hos BillerudKorsnäs
BillerudKorsnäs har haft omfattande produktionsstörningar vid Frövi Bruk efter ombyggnad av kartongmaskinen KM5.

BillerudKorsnäs skriver i ett pressmeddelande att bolagets resultat för fjärde kvartalet 2015 påverkas negativt av produktionsproblem och ökade underhållskostnader. Produktionsstörningarna har främst uppstått vid bruken Frövi och Gruvön.
Hittills under kvartalet har kostnaderna för problemen uppgått till cirka 165 miljoner kronor.


Under fjärde kvartalets periodiska underhållsstopp har bolaget gjort omfattande ombyggnationer av kartongmaskinen KM5 i Frövi. Ombyggnationerna syftar till att öka produktionskapaciteten för att stödja affärsområde Consumer Boards volymtillväxt. Vid uppstart efter ombyggnationen har kartongmaskinen drabbats av omfattande oförutsägbara tekniska störningar, vilket inneburit en ojämn produktionsvolym och stora produktionsförluster.

Även pappersmaskinen PM6 i Gruvön har haft vissa mindre tekniska problem under kvartalet, vilka påverkar kvartalets resultat negativt. Och vid produktionsenheten i Gävle har kostnaderna för underhållsstoppet, som genomfördes under tredje kvartalet, även påverkat fjärde kvartalet.

Sammantaget har kostnaderna hittills i kvartalet ökat med cirka 165 miljoner kronor, jämfört med ett normalt produktionsläge.

BillerudKorsnäs skriver att produktionen i Gävle och Gruvön nu löper enligt plan och att inga påföljande problem förutses.  Under början på december har KM5 i Frövi producerat bättre och förväntas stabiliseras under återstående del av året.

”Vi brukar inte kommentera mindre produktionsproblem, men de har nu varit av sådan omfattning, att de får stor påverkan på kvartalets resultat. Situationen är självklart inte tillfredsställande, men vi gör investeringar för att möta tillväxten på marknaden och vid större ombyggnationer kan inkörningsproblem uppstå. Vi ser inga förändringar av de underliggande drivkrafterna i vår marknad, utan ser fortsatt positivt på det långsiktiga marknadsläget och vår strategi för hållbar och lönsam tillväxt ligger fast, enligt vad vi kommunicerade under kapitalmarknadsdagen. Dock kommer vi nu under en period framöver att fokusera på att stabilisera främst KM5 i Frövi för att säkra volymtillväxten. Vi står fast vid våra tidigare marknadsutsikter och det enda segment, där vi temporärt förväntar oss viss nedgång i efterfrågan och lokala priser, är inom säckpappersegmentet. I övrigt i fjärde kvartalet ser vi bara normala säsongsmässiga variationer och sannolikt den temporära ´decembereffekten´, som de långa helgerna medför i slutet av året”, säger Per Lindberg, VD och koncernchef.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2015-12-07

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs Ekonomi Kartong Kartongmaskin Pappersbruk Per Lindberg

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK