...
Retursystem etablerar ny tvättanläggning i Västerås
Från vänster: Eva Landén, VD Corem, Jerker Holmgren, fastighetschef Corem, Anna Elgh, VD Svenska Retursystem, Hans Byström, strategiskt inköp, Svenska Retursystem och Hans-Åke Hammarström, styrelseordförande Svenska Retursystem.

Svenska Retursystem AB och Corem har tecknat ett avtal avseende förhyrning av cirka 30.000 kvm i Hacksta verksamhetsområde i Västerås. Hyresavtalet löper på 15 år med ett årligt hyresvärde om ca 16,2 miljoner kronor. I byggnaden skall Svenska Retursystem tvätta och distribuera returlådor och returpallar till dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin. Svenska Retursystem har idag fyra liknande anläggningar runt om i landet. Anläggningen i Västerås kommer att bli företagets största och hantera cirka 70 miljoner returlådor per år.

Corem kommer att förvärva ca 66.000 kvadratmeter mark av Västerås stad och uppföra Svenska Retursystems nya anläggning med Logistic Contractor som planerad totalentreprenör. Beräknad projektkostnad är cirka 215 miljoner kronor, varav förvärv av mark uppgår till drygt 16 miljoner kronor. Inflyttning är planerad till mars 2017. Byggnaden skall klassificeras enligt Green Building och alla materialval görs i enlighet med Sunda Hus databas över icke-miljöpåverkande ämnen.

”Vi ser fram emot ett utökat samarbete med Corem och att tillsammans säkerställa att detta viktiga projekt för Svenska Retursystems fortsatta tillväxt blir framgångsrikt”, säger Anna Elgh, VD på Svenska Retursystem.

"Vi tycker det är mycket hedrande att vi fått förtroendet att uppföra Svenska Retursystems hittills största anläggning”, säger Eva Landén, VD på Corem.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-01-11

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Anna Elgh lastpallar logistik returpallar retursystem Svenska Retursystem

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK