...
BillerudKorsnäs köper 10 % av aktierna i danska EcoXpac
EcoXpac har bland annat utvecklat en fiberbaserad flaska för Carlsberg.
EcoXpacs grundare Jesper Servé visar upp några av företagets fiberbaserade förpackningskoncept.

BillerudKorsnäs stärker kompetensen inom formbara förpackningar genom en mindre investering av en 10-procentig aktiepost i det danska förpackningsinnovationsföretaget EcoXpac. Förvärvet lägger grunden för ett samarbete företagen emellan och är en del i BillerudKorsnäs satsning på innovation för att lösa framtidens förpackningsutmaningar.

EcoXpac är ett företag specialiserat inom avancerad 3D-formning av fiberbaserade strukturer. Bolaget, som grundades 2005, är baserat i Danmark. EcoXpac har bland annat utvecklat uppmärksammade fiberbaserade dryckesflaskor, däribland ett projekt där man tillsammans med Dansk Teknologisk Institut tagit fram en ”pappersflaska” för bryggerijätten Carlsberg.

BillerudKorsnäs skriver i ett pressmeddelande att man utöver en stabil grund i innovationsarbetet med kontinuerlig utveckling av sina nuvarande material och lösningar också har en ambition om att ta sig an en rad större, mer fundamentala och långsiktiga utmaningar på förpackningsområdet. Detta för att finna lösningar och ta fram helt nya förpackningskoncept, som kan utmana plast, glas och aluminium. Ett sådant koncept är att kunna tillverka en flaska helt i pappersmaterial. Genom att samarbeta och kombinera sina kunskaper och erfarenheter hoppas BillerudKorsnäs och EcoXpac att kunna förverkliga detta.

”Innovation är en nyckelfaktor för att ytterligare stärka vår affärsmässiga framgång på lång sikt, men också ett sätt för oss att utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Därför är det naturligt för oss att i ett antal väl valda utvecklingsprojekt spänna bågen och ta oss an rejäla utmaningar, som kan ha en stor långsiktigt positiv påverkan på såväl vår affär som vårt bidrag till en mer hållbar värld. Trots att investeringen i EcoXpac är liten i finansiell mening, jämfört med BillerudKorsnäs storlek, skapar den förutsättningar för att lyckas med de innovationsutmaningar, som vi nu tar oss an”, säger Magnus Wikström, SVP Technology & Strategic Development på BillerudKorsnäs.

”Med vår kunskap och erfarenhet inom formpressad pappersmassa samt vårt entreprenörsbaserade angreppssätt skapas tillsammans med BillerudKorsnäs förmåga att ta idéer och innovationer till marknaden en stark bas för vårt framtida samarbete. En bas från vilken bland annat projektet att skapa en pappersflaska kan förverkligas”, säger Jesper Servé, grundaren av EcoXpac.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-01-12

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs Dryckesförpackningar EcoXpac Förpackningsutveckling Köp/Försäljning/Samgående

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK