...
Stora Enso säljer bruksandel och gör mångmiljonförlust
Stora Enso avyttrar nu sitt 80-procentiga ägande i brasilianska pappersbruket Arapoti.

Stora Enso har undertecknat ett avtal om att sälja hela sitt ägande om 80 % av aktierna i tidningspappersbruket Arapoti i Paraná i Brasilien till den chilenska papperstillverkaren Papeles Bio Bio. Köpeskillingen uppges till cirka 21 miljoner euro (cirka 194 miljoner kronor) och avyttringen är i linje med Stora Ensos omvandling till ett tillväxtföretag inom förnybara material.

Stora Enso uppger att man gör en realisationsförlust på cirka 27 miljoner euro (ca 250 miljoner kr) på affären och att denna förlust kommer att tas upp som en engångspost i koncernens resultatredovisning för fjärde kvartalet 2015. Affären kommer att minska Stora Ensos nettoskuld med ungefär 18 miljoner euro (ca 167 miljoner kr).

Transaktionen är villkorad godkännande av myndigheterna och förväntas slutföras under första kvartalet 2016. När transaktionen är slutförd kommer ackumulerade omräkningsförluster att föras över till resultaträkningen. Baserat på valutakursen den 30 november 2015 beräknas den ackumulerade omräkningsförlusten uppgå till 30 miljoner euro (ca 277 miljoner kr).

Baserat på 2015 års siffor kommer affären att minska Stora Ensos omsättning med ungefär 100 miljoner euro (ca 925 miljoner kr).

”Arapoti-bruket är i bra skick tekniskt sett och har en lojal kundbas. Jag tror att det kommer att vara positivt för bruket att ingå i ett chilenskt företag med ett tidningspappersbruk i närheten”, säger Kati ter Horst, EVP och chef för Stora Ensos pappersdivision.

Köparen Papeles Bio Bio S.A. är en chilensk tillverkare av tidningspapper och mekaniskt specialpapper med ett bruk i Chile och ett i Brasilien. Papeles Bio Bio producerar ungefär 300.000 ton papper per år, som säljs till de större tidningarna och tryckerierna i Sydamerika. Företaget ägs av ett konsortium bestående av chilenska och internationella investerare.

Arapotis plantagebolag, som äger 30.000 hektar plantager, och där Stora Enso äger 20 procent av aktierna, ingår inte i affären.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-01-14

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Köp/Försäljning/Samgående Pappersbruk Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK