...
Fusionen mellan Ball och Rexam allt närmare
En fusion mellan Ball och Rexam skapar en global dryckesburksjätte.

Den aviserade jätteaffären mellan de båda metallförpackningsjättarna Ball Corp. och Rexam plc har tagit ett stort steg mot att förverkligas. USA-baserade Ball meddelar nu att man fått klartecken från såväl EU som berörda myndigheter i Brasilien att genomföra köpet av brittiska Rexam, dock med vissa förbehåll, som bland annat innebär att Ball av konkurrensskäl måste avyttra en del av sina och Rexams tillverkningsenheter i Europa och Sydamerika.

EU-kommissionens klartecken för Balls köp av Rexam är villkorat av att Ball avyttrar åtta av sina befintliga europeiska dryckesburksfabriker och två av sina europeiska enheter för tillverkning av burkändar samt att även två av Rexams europeiska burkfabriker avyttras. Vidare kräver kommissionen att Ball avyttrar sina enheter inom innovation och support i Bonn, Tyskland, Chester, Storbritannien och Zürich, Schweiz.

Vid ett genomförande av storaffären skulle detta innebära att Ball vid köpet av Rexam kommer att driva Rexams återstående 13 dryckesburksfabriker och två burkändsfabriker belägna inom EU samt Rexams tre burk- och en burkändsfabrik i Ryssland. Och av Balls fabriker i Europa kommer att finnas kvar burkfabriker i Frankrike, Serbien och Polen. Vidare kommer Ball att flytta sitt europeiska regionalsupportkontor till Rexams kontor i Luton, Storbritannien samt behålla Rexams forsknings- och utvecklingscenter i brittiska Tongwell. 

Sedan Ball gått med på att avyttra sina tillverkningsanläggningar i städerna Alagoinhas och Jacareí har man även fått klartecken till affären från berörda konkurrensmyndigheter i Brasilien. Detta innebär att Balls sydamerikanska verksamheter vid en sammanslagning med Rexam kommer att bestå av Balls brasilianska dryckesburks- och burkändsfabrik i Três Rios respektive Simões Filho samt Rexams existerande 12 burkfabriker runt om i Sydamerika.

Ball Corp. skriver i ett pressmeddelande att man räknar med att erhålla återstående myndighetstillstånd till det aviserade förvärvet av Rexam under första halvåret av år 2016, varefter affären snarast kan genomföras. Efter sammanslagningen kommer Ball Corp. även i fortsättningen att ha USA som hemvist och ha kvar sitt huvudkontor i Broomfield, Colorado samt vara noterat på New York-börsen.

EU-kommissionen har tidigare uttryckt farhågor för en sammanslagning mellan Ball och Rexam, eftersom en fusion mellan den största och den näststörsta dryckesburkstillverkaren i Europa skulle kunna innebära minskad konkurrens. En fusion mellan Ball och Rexam skulle skapa ett företag med mycket höga marknadsandelar och reducera antalet konkurrenter på marknaden till endast tre bolag, enligt EU-kommissionen. Dessutom skulle den nya dryckesburksjätten äga cirka två tredjedelar av alla dryckesburksanläggningar i Europa. Men om Ball och Rexam genomför de avyttringar av en del av de europeiska anläggningarna, som kommissionen nu kräver, så förändras konkurrenssituationen och storaffären är ett stort steg närmare sitt förverkligande.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-01-18

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Ball Dryckesburkar Dryckesförpackningar EU Köp/Försäljning/Samgående Metall Metallförpackningar Rexam

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK