...
Skutskärs Bruk är snart en helt fossilfri fabrik
Stora Enso Skutskärs Bruk är på god väg att bli en 100 procent fossilfri fabrik.
Mattias Brink är projektledare och Madeleine Höglund Persson energicontroller på Skutskärs Bruk.

Skutskärs Bruk har senaste tiden tagit stora kliv mot målet att bli en helt fossilfri fabrik. Det är tack vare nyinstallerad utrustning i oljesystemet som man numera kan använda biobaserad olja istället för fossil olja i brukets sodapannor.
Den nya utrustningen består bland annat av pumpar, ventiler, oljefilter och silkorgar. Denna investering har lett till att man kan börja använda biobaserad, fossilfri, olja i sodapannorna. Oljan är s.k. ”beckolja”, som är en restprodukt, vilken uppstår när tallolja från ved förädlas. 


”Det har varit roligt att driva detta projekt, där man verkligen känner att bruket utvecklas, lönsamheten ökar och att det blir bättre för miljön”, säger Mattias Brink, projektledare på Skutskärs Bruk.

Användandet av biobaserad olja innebär att produktionen på Skutskärs Bruk nu är fossilfri till cirka 99 procent. 

”Det finns fortfarande fossila substanser i vissa tillsatskemikalier. Dessa behöver ersättas för att produktionen ska bli helt fossilfri”, berättar Mattias Brink.

Det händer mycket inom energiområdet på Skutskärs Bruk och det finns ett stort intresse för energifrågor från både ledning och medarbetare. 

”Ett ökat engagemang för energifrågor hos alla medarbetare är mycket viktigt för att nå framgång”, säger Madeleine Höglund Persson, energicontroller på Skutskärs Bruk.

Noterbart i sammahanget är att den ”beckolja”, som nu används vid bruket i Skutskär, kommer från tallolja, som är en produkterna, som tillverkas på Skutskärs Bruk, förutom massa till bland annat kartong och papper. Talloljan säljs till företag, som förädlar den till produkter, som används i t ex klister och färg, och den uppkomna restprodukten – beckoljan – köper sedan bruket tillbaka. Oljan är helt fossilfri och kan användas som bränsle i brukets sodapannor, barkpanna och mesaugnar. Ett finurligt win-win-kretslopp alltså, där bruket säljer tallolja och får tillbaka ett fossilfritt bränsle!


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-01-21

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Biomaterial bioråvara Kartong Skutskär Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK