...
Översvämning i UK påverkar resultatet för BillerudKorsnäs
BillrudKorsnäs koncernchef Per Lindberg konstaterar att fortsatta produktionsproblem får en negativ inverkan  på koncernresultatet för fjolårets sista kvartal.
BillerudKorsnäs kraftpappersbruk i Beetham i engelska Cumbria drabbades i december av de omfattande översvämningarna i Storbritannien.

Produktionsproblem under slutet av fjärde kvartalet i fjol har haft fortsatt negativ påverkan på BillerudKorsnäs resultat. De totala kostnaderna för produktionsstörningarna under kvartalet beräknas uppgå till cirka 245 miljoner kronor. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2015 beräknas uppgå till cirka 320 miljoner kronor.
I början av december 2015 aviserades ökade kostnader med cirka 165 miljoner kronor till följd av produktionsproblem i framförallt Frövi. Under december har ytterligare ca 80 miljoner kronor tillkommit i kostnader för produktionsstörningar samt ökade reparations- och underhållskostnader.


BillerudKorsnäs skriver i ett pressmeddelande att störningar har fortsatt förekommit på kartongmaskinen KM5 i Frövi, och ökade underhållskostnader har drabbat Skärblacka och Karlsborg, samt även brittiska Beetham i samband med en omfattande översvämning. Cirka 25 miljoner kronor påverkar affärsområde Consumer Board och resterande cirka 55 miljoner kronor påverkar affärsområde Packaging Paper.

”Kartongmaskinen i Frövi har gått bättre och bättre, men stabiliserade sig inte i december på den nivå vi hoppats på. Stora ombyggnader har under hösten gjorts i Frövi, för att öka kapaciteten, och det är inte ovanligt att inkörning tar längre tid än beräknat. Det kan vara för tidigt att hävda att problemen är lösta, men vi kan nu se att maskinen de senaste veckorna är på väg tillbaka på plan. Skärblacka och Karlsborg har producerat enligt plan under fjärde kvartalet, men har ådragit sig större underhållskostnader än planerat i slutet av året. Problemen i kvartalet är därmed egengenererade. Undantaget är Beetham, som stod under vatten vid de stora översvämningarna i England i december, men som har startat upp i januari och producerar enligt plan igen. Vi ser ingen negativ förändring i efterfrågan eller generellt kostnadsläge och flera av våra produktionsenheter har slagit produktionsrekord 2015”, säger Per Lindberg, VD och koncernchef i BillerudKorsnäs.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-01-22

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs bokslut Ekonomi Pappersbruk Per Lindberg Storbritannien

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK