...
Skrämmande rapport: Mer plast än fisk i världshaven 2050!
Ett skrämmande perspektiv – år 2050 kan den sammanlagda vikten av kringflytande plast i världshaven överstiga vikten av all fisk…
Ellen MacArthur har två gånger satt världsrekord i solosegling runt jorden. Nu kämpar hon för miljön och agiterar för cirkulärekonomi via sin organisation Ellen MacArthur Foundation.

”Om inget görs kommer vi att ha mer kringflytande plast än fisk i världshaven år 2050, räknat i vikt!” Det säger Ellen MacArthur, berömd världsomseglare och grundare av miljö- och ekonomiorganisationen Ellen MacArthur Foundation, som bland annat förespråkar cirkulärekonomi.
I organisationens nyligen publicerade rapport ”The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics” konstateras att även om plast har många fördelar har den nuvarande globala plastekonomin stora nackdelar, som blir tydligare dag för dag.


”Med den nuvarande förväntade konsumtionstillväxten är scenariot att år 2050 kommer världens oceaner och hav att innehålla mer plast än fisk, räknat i vikt! Den globala plastindustrin kommer att förbruka 20 procent av den totala oljeproduktionen och stå för 15 procent av den årliga globala koldioxidbudgeten”, säger Ellen MacArthur.

Enligt Ellen MacArthur Foundations 118-sidiga rapport kommer hela 32 procent av alla plastförpackningar aldrig in i återvinningssystemen, vilket genererar betydande ekonomiska kostnader och orsakar stora miljöproblem såväl i världens hav som i urbana infrastrukturer.

”Priset för att i efterhand ta hand om de negativa effekter, som plastförpackningar på så vis orsakar plus kostnaderna i samband med utsläpp av växthusgaser från produktionen, kan försiktigt uppskattas till 40 miljarder US-dollar (ca 345 miljarder kronor) om året – vilket överstiger den samlade plastförpackningsindustrin vinstpott!”, säger Ellen MacArthur .

Den amerikanska organisationen American Chemistry Council (ACC) säger i ett uttalande med anledning av den uppmärksammade rapporten från Ellen MacArthur Foundation att den amerikanska plastindustrin redan arbetar intensivt för att öka återvinningen. I dagsläget återvinner man nästan tre miljarder kilo plast och ökar också energiåtervinningen från sådana plastprodukter, som inte är enkla av återvinna till ny plast.

”Beslutsfattare inom plastindustrin stöder aktivt åtgärder och program, som syftar till att dramatiskt öka återvinning av plast, speciellt för kategorier som styv plast och film”, säger ACC.

ACC pekar också vikten av att uppfylla det internationella m,anifest till lösningar på plastproblemen i världshaven, som antogs år 2011 och som undertecknades av mer än 60 plastindustrirelaterade organisationer och sammanslutningar från 34 länder. Manifestet har hittills lett till 185 olika projekt runt om i världen, som syftar till att minska och ta hand om marin nedskräpning.

”Vi inom plastindustrin välkomnar ytterligare möjligheter att samarbeta med andra i gemensamma insatser för att samla in och återvinna mer plast och för att se till att plast inte hamnar i den marina miljön,”, säger ACC.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-01-22

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning Ekonomi Miljö Plast plastavfall Plastförpackningar

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK