...
Global organisation för bionedbrytbara plaster
Exempel på nedbrytning av livsmedelstråg, där bioadditiv tillsatts plasten. (Bild Add-X-Biotech)
Gary Ogden från brittiska Wells Plastics är ordförande i den nybildade additivorganisationen OBPF.

The Oxo-Biodegradable Plastics Federation (OBPF) är namnet på en nybildad global sammanslutning av additivtillverkare och där svenska företaget Add-X-Biotech är en av medlemmarna. Organisationens syfte är att främja användningen av specialutvecklade tillsatser i konventionella, oljebaserade plaster, för att göra dessa bionedbrytbara.
Förutom Add-X-Biotech från Sverige finns bland medlemmarna additivtillverkare från USA, Kanada, England och Tyskland.  OBPF har sitt huvudsäte i England och ordförande är Gary Ogden från brittiska Wells Plastics.


”Det här är första gången som fem av världens sex största tillverkare av oxo-bionedbrytbara tillsatsämnen går samman för att arbeta för en gemensam sak. Med OBPF får vi möjlighet att föra fram en verkligt smart teknik och presentera våra argument på ett sätt som vi inte kan göra var för sig”, säger Ray Loflin vid Willow Ridge Plastics i Kentucky, USA, som primärt tillverkar polyeten- och polypropentillsatser som ska göra plastförpackningar, plastpåsar och plastfilm nedbrytbara vid kompostering.

Så kallat oxo-bionedbrytbara additiver har funnits i nästan 30 år på marknaden, men det är först under det senaste decenniet – och i ljuset av ökad produktion av bioplaster och den tilltagande nedskräpningen av plaster i mark och vatten – som de tilldragit sig ett allt större intresse.

Effekten av tillsatserna och hur nedbrytbara de egentligen gör plasten, som de tillsätts, har ofta diskuterats och flera kritiker menar att additiverna inte gör någon skillnad alls i plastens nedbrytningscykel, medan andra menar att de kraftigt snabbar på nedbrytningen, så att ”plastätande” bakterier kan ta över och helt bryta ner plasten.

”Mycken desinformation och missuppfattningar om tillsatserna och deras inverkan på den plast, de används till, har dykt upp och additivtillverkarna har ensamma och var för sig fått kämpa för sin sak. Konkurrenter, som tillämpar andra tekniker, har också gjort allt för att så misstro kring additivtekniken, men nu visar vetenskap och tester att våra produkter fungerar. Vi i OBPF vet att vi jobbar i motvind, när det gäller att utbilda allmänheten och plastindustrin, men med en enad röst blir det lättare att sprida budskapet”, säger Ray Loflin.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-02-02

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Add-X-Biotech Miljö OBPF Plast plastavfall Plastförpackningar

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK