...
Turbulens i Arla: 500 jobb bort och ny koncernledning
Arla Sveriges VD Henri de Sauvage Nolting får lämna koncernledningen i Arla Foods.

Koncernchefen Peder Tuborgh omorganiserar och skapar en ny koncernledning.

Arlas styrelse, med mjölkbonden Åke Hantoft som ordförande, stödjer de föreslagna förändringarna.

Bondeägda mejerikoncernen Arla har presenterat en omfattande global organisationsförändring, inklusive en ny koncernledning. Bland annat ska en enklare organisation ge större fokus på kunder och konsumenter, ett snabbare utförande och minskat dubbelarbete. Arla bedömer att totalt 500 jobb kommer att försvinna som ett resultat av förändringarna.

Den nya koncernledningen innebär bland annat att antalet personer i ledningen minskas från nio till sju, vilket i sin tur innebär att den kritiserade VD:n för Arla Sverige, Henri de Sauvage Nolting, får lämna koncernledningen. Han fortsätter dock som ansvarig för de nordiska marknaderna Sverige, Danmark och Finland.
Peder Tuborgh är fortsatt VD och koncernchef för Arla Foods.

Arla skriver i ett pressmeddelande att den nya organisationen är anpassad för att möta en dramatiskt förändrad global mejerimarknad. Anpassningen ska ske genom ökat värdeskapande med hjälp av varumärkesbyggande, kategoriutveckling, kundrelationer, innovation och ytterligare effektivisering.

”Arla har skapat betydlig tillväxt de senaste åren, både organiskt och genom fusioner. Men den globala mjölkproduktionen har ökat, priserna i Europa är under press och tillväxten är svag, vilket betyder att konkurrensen är mycket hård. Utöver det vill konsumenterna ha mer att välja mellan och kunderna förväntar sig en högre grad av service. Därför behöver vi bli mer snabbfotade och kostnadseffektiva, för att fortsätta vara konkurrenskraftiga” , säger Peder Tuborgh.

I Arlas koncernledning kommer det framöver att finnas två kommersiella områden, “Europa” och ”International”, med affärsledningar i olika länder med starkare kommersiellt fokus på kunder, konsumenter och produktkategorier. 
Marknadsföring och innovation lyfts upp till den högsta ledningen för att driva globala varumärken och ledarskap i produktkategorierna.

Förändringarna inom Arla innebär en enklare och mer snabbrörlig organisation, vilket i sin tur beräknas innebära att cirka 500 av Arlas totalt 7.000 tjänstemän blir övertaliga.
Det är ännu inte klart exakt vilka konsekvenser dessa förändringar får för Arla-tjänstemän i Sverige. Arla skriver i sitt pressmeddelande att först när detta är klart kommer fackliga förhandlingar att inledas.

”Att vi omorganiserar verksamheten och blir mer effektiva medför tyvärr att ett betydande antal jobb kommer att försvinna”, säger Peder Tuborgh.

Arlas styrelse, där 15 av 18 ledamöter är Arlabönder (övriga är medarbetarrepresentanter), stödjer de föreslagna förändringarna. 

”Tillsammans med ledningen har vi i styrelsen fastställt Arlas strategi mot 2020. Ett naturligt nästa steg är att omstrukturera organisationen för att förbättra möjligheterna för organisk tillväxt”, säger Arlas ordförande, mjölkbonden Åke Hantoft.

-----------------------------------------------------------------
Arla-info:
Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av 12.700 mjölkbönder från Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-02-08

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Arla Övrigt Personal

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK