...
Ökat BillerudKorsnäs-resultat trots ett dåligt sista kvartal
”Vi är inte alls nöjda med fjärde kvartalets resultat och vi måste dra lärdomar av det”, säger Per Lindberg.

BillerudKorsnäs ökade sin nettoomsättning under 2015 med fem procent och rörelseresultatet ökade med hela 36 procent och hamnade på 2,586 miljarder kr. Bolagets VD och koncernchef Per Lindberg är nöjd med helårsresultatet, men däremot missnöjd med resultatet för fjolårets fjärde kvartal, som innebar en resultatminskning från 460 miljoner kr år 2014 till 320 miljoner kr år 2015. Det dåliga kvartalsresultatet beror, som packnews.se tidigare meddelat, främst på extrakostnader för ombyggnader och oplanerat underhåll med 245 miljoner kronor.

”Trots det starka helårsresultatet är det isolerade resultatet för fjärde kvartalet en besvikelse. Vi har haft ett tufft kvartal. Vi har förlorat volymer och drabbats av extrakostnader, men flera av våra produktionsenheter har satt nya produktionsrekord och vi har växt i enlighet med våra mål för affärsområdet Consumer Board. Affärsläget är tillfredsställande med stabil efterfrågan och stabila priser, och det lägre resultatet för fjärde kvartalet beror bara på interna faktorer”, säger Per Lindberg i sin kommentar till årsbokslutet.

Till följd av det dåliga resultatet för 2015 års sista kvartal har BillerudKorsnäs beslutat senarelägga den planerade sista etappen av den utbyggnad av kartongmaskinen i Frövi, som var planerad för år 2016. De redan genomförda ombyggnaderna ska möjliggöra en kapacitetsökning till 525 tusen ton per år under 2018.

”Det här innebär att vår investeringsnivå för 2016 sänks till cirka 1,3 miljarder kronor i den nuvarande produktionsstrukturen, exklusive framtida omstruktureringsprojekt i Gruvön och Skärblacka”, säger Per Lindberg.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-02-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs bokslut Ekonomi Per Lindberg

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK