...
Gynnsamt 2015 för Rottneros med kraftig resultatförbättring
”Ett mycket gynnsamt år med en kraftig resultatförbättring”, framhåller en nöjd Per Lundeen, VD och koncernchef i Rottneros

2015 blev ett mycket gynnsamt år för Rottneroskoncernen. Året som helhet innebar en kraftig resultatförbättring, där rörelseresultatet mer än fördubblades till 263 miljoner kronor. Vi redovisar därmed en avkastning på sysselsatt kapital som uppgår till 25 procent. Det konstaterar en nöjd VD och koncernchef Per Lundeen i bolagets bokslutskommuniké, där han också framhåller att resultatet efter finansnetto för helåret 2015 är Rottneros bästa årsresultat i nuvarande struktur.

Nettoomsättningen för helåret 2015 ökade med 16 procent jämfört med föregående år och produktionsvolymerna för helåret ökade med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Både Rottneros Bruk och Vallviks Bruk satte nya årsproduktionsrekord. 

I bokslutet konstateras också att Rottneros är skuldfritt och att kassan vid årsskiftet uppgick till 169 miljoner kronor, vilket var en ökning med nästan 100 procent jämfört med året innan.

2015 års sista kvartal blev dock ett svagt kvartal för Rottneros. Resultatet efter finansnetto uppgick till endast en miljon kronor, att jämföra med 13 miljoner kronor samma period föregående år. Det fjärde kvartalet är normalt säsongsmässigt svagt, då Vallviks Bruk tar sitt årliga underhållsstopp. Vallviks underhållsstopp 2015 belastades av en besvärligare inkörningsperiod än planerat efter ett antal kapacitetshöjande nyinvesteringar som gjordes inom ramen för koncernens pågående investeringsprogram Agenda 500. Då uppstartsprocessen drog ut på tiden påverkades leveransvolymerna negativt under slutet av november samt under december.

”Sammanfattningsvis har dock 2015 varit ett mycket starkt år för Rottneroskoncernen. Och det är vår personal, som utgör grunden till Rottneros starka lönsamhetsförbättring. Under året har vi genomfört ett 50-tal nyrekryteringar. Därmed har vi ersatt anställda, som lämnar på grund av pension, men också delvis utökat bemanningen för att öka kompetens och kapacitet i Rottneros”, skriver Per Lundeen i bokslutsrapporten.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-02-17

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Ekonomi Övrigt Per Lundeen Rottneros Vallvik

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK