...
Riksdagsseminarium lyfte fram förpackningsindustrin
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht lovar att regeringen ger full support i satsningen på FoodKIC.

Förpackningsklustret Packbridge deltog den 10 februari i ett riksdagsseminarium där ämnet var den nationella livsmedelsstrategin och FoodKICen! Syftet med seminariet var att lyfta fram vikten av ett starkare samarbete mellan förpackningsindustrin och livsmedelsindustrin. 
Från Packbridge deltog VD Johan Mårtensson och med på mötet var också Lunds universitet, Region Skåne, Livsmedelsakademin och Livsmedelsföreningen. Från regeringen deltog landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, som bland annat informerade om att denna satsning har ett tydligt stöd från regeringen. 

Packbridge är en del av FoodNexus nordiska gren, som är ett av fem europeiska centra i det konsortium, som kommer att ansöka om finansiering värd mer än 100 miljoner euro för en framtida innovationsallians från EU: s organisation EIT under sju år.

European Institute of Innovation and Technology (EIT), med säte i Budapest, är ett EU-organ som verkar för bättre samarbete inom kunskapstriangelns olika delar – utbildning, forskning och innovation. Man strävar efter att få ett konkurrenskraftigare Europa genom både ökad innovation och ökat entreprenörskap. Satsningarna sker via så kallade KIC-ar (Knowledge and Innovation Communities). Varje KIC handlar om samarbete mellan företag, universitet och forskningsinstitut.

Sverige ligger långt framme när det gäller förpackningar, både när det gäller forskning och utveckling eller produktion och export. För att ge ett perspektiv kan man jämföra användningen av konsumentförpackningar som beräknas till 1,3 procent av den totala europeiska konsumtionen med produktionen av densamma som är cirka 4,5 procent. Produktionen är mer än tre gånger förbrukningen. För att ge ett annat förhållande så kan dettas relateras till Sveriges andel av det sammanlagda EU: s BNP som är 2,5 procent. Förpackningsproduktionsandelen är dubbelt så stor som andelen av BNP, vilket indikerar en mycket stark ställning. 


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-02-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
EU Förpackningsforskning Förpackningsutveckling Forskning och utveckling FoU Packbridge

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK