...
Optimism präglar Europas plastindustri

Optimism präglar den europeiska plastindustrin. Läget vid senaste årsskiftet var betydligt gynnsammare för plastleverantörerna i Europa än vid årsskiftet 2014/2015. Det konstaterar EPDA (European Plastics Distributors Association) i en nyligen publicerad undersökning.
Avslutningen på år 2015 kännetecknades, enligt EPDA, av växande försäljning och ökande investeringar.


76 procent av de plastföretag, som EPDA tillfrågat i sin undersökning uppgav att försäljningen ökade under 2015 jämfört med år 2014. Mer än hälften av företagen, eller 53 procent, uppgav vidare att de hade ökat sina maskininvesteringar under år 2015.

Undersökningen visade också på positiva trender vad gäller  sysselsättningsgraden inom den europeiska plastindustrin. Hela 82 procent av medlemsföretagen inom EPDA uppgav att de antingen hade anställt mer personal under 2015 eller hade samma bemanning som vid årsskiften 2014/2015.

Trots den ekonomiska avmattningen i Kina och pågående problem på euro-området tror EPDA:s medlemmar att den positiva trenden för plastindustrin ska fortsätta och 6 av 10 företag (el. 58 procent) uppger att de är klart optimistiska inför framtiden.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-03-01

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
EU Övrigt Plast undersökning

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK