...
Fusionen Dow-DuPont kan hotas av konkurrenten BASF
Ska tyska storkoncernen BASF lägga ett bud på DuPont och bryta upp den pågående fusionsprocessen mellan DuPont och Dow..?

För en tid sedan tillkännagavs den uppmärksammade nyheten att polymer- och kemijättarna Dow och DuPont ska gå samman och bilda storkoncernen DowDuPont. Fusionsprocessen är ännu inte avslutad – och nu säger envisa rykten i USA och Europa att tyska konkurrenten BASF förbereder sig för att lägga ett bud på DuPont Co. och på så sätt kanske punktera hela Dow-DuPont-fusionen!

Enligt Plastic News Daily är det de ansedda organen Bloomberg i USA och Financial Times i Storbritannien som – med hänvisning till anonyma men väl insatta källor – skriver att BASF har gett Deutsche Bank och Citigroup i uppdrag att undersöka möjligheterna att lägga ett bud på DuPont.

Inget av de tre inblandade bolagen har gett någon officiell kommentar till ryktena, men i ett offentligt prospekt kring fusionen, som Dow och DuPont publicerat, nämns att på ett tidigt stadium i fusionsprocessen pågick diskussioner mellan DuPonts styrelseordförande Edward Breen och dels Dow Chemical Co, dels en konkurrerande rival, som benämns  ”Company 2”. Och ”Company 2” ska alltså enligt Bloomberg och Financial Times vara BASF.

Enligt rapporter ska DuPonts ledning ha varit medvetna om att det fanns andra intressenter, men man gick ändå vidare i processen med att träffa en bindande överenskommelse om en sammaslagning med Dow.

Processen kring fusionen mellan Dow och DuPont sägs fortskrida enligt planerna och så sent som förra veckan tillkännagavs att Dows VD Andrew Liveris får en gyllene fallskärm på 52,8 miljoner US-dollar (nästan en halv miljard kronor!) när han lämnar bolaget efter sammanslagningen...

Om de nu cirkulerande uppgifterna talar sant och BASF lägger ett bud på DuPont kan det i förlängningen innebära att sammanslagningen mellan Dow och DuPont punkteras. Men i så fall blir det en dyr affär för den part, som bryter den pågående fusionsprocessen. I överenskommelsen mellan Dow och DuPont finns nämligen inskrivet att om endera parten drar sig ur affären ska en ”straffavgift” på 1,9 miljarder dollar (ca 16 miljarder kronor) betalas till den andra parten...


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-03-07

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BASF Dow DuPont förvärv Köp/Försäljning/Samgående Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK