...
Å&R i allians kring säkra barriärer till förpackningar
Lundföretaget Gasporox är bland annat specialiseradepå laserbaserade testinstrument för att upptäcka gasläckage i förpackningar. (Bild Gasporox)
”Vi är mycket glada över att Gasporox vill ingå i en samarbetsallians med Å&R Carton”, säger Per Nyström.

Å&R Carton, som ingår i ÅR Packaging Group, bildar en strategisk allians inom barriärteknik för förpackningar tillsammans med laserteknikföretaget Gasporox och norska gassensorutvecklaren Norsk Elektro Optikk (NEO).
Syftet med alliansen är att utveckla testmetoder och utrustning för att uppnå icke-läckande lösningar för barriärmaterial och förpackningsförseglingar inom laminerade kartongförpackningar.
För att göra arbetet inom alliansen så effektivt som möjligt kommer Gasporox att flytta sina lokaler och installera nya utvecklingslaboratorier i omedelbar närhet till Å&R Cartons teknologiska center i Lund.


”Vi är mycket glada över att Gasporox väljer att utveckla inspektionssystem för säkra barriärförsedda förpackningar tillsammans med oss”, säger Per Nyström, som är chef för divisionen Barrier Packaging inom Å&R Packaging.

I alliansen ingår alltså även Norsk Elektro Optikk, som är ett norskt forskningsföretag inom elektrooptik och som varit en föregångare när det gäller utveckling av gassensorer baserade på spektroskopiska tekniker. NEO har etablerat sig som världsledande tillverkare av laserbaserade gasanalysutrustningar och deras instrument finns i bruk i mer än 40 länder i Europa, Amerika, Asien och Australien.

”Genom alliansen med Å&R Carton och Gasporox går NEO in i ett nytt spännande tillämpningsområde för sina unika gassensorer”, säger Peter Kaspersen, som är senior forskare hos NEO och dessutom styrelseordförande i Gasporox.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-03-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
ÅR Packaging Förpackningsutveckling Forskning och utveckling FoU Gasporox laser

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK