...
Mötesplats för innovation, forskning och utveckling
Ingången till Stora Enso Innovation Centre på koncernens huvudkontor i Helsingfors.

Timo Sokka ansvarar för innovationscentret.

En mötesplats för innovation, forskning och utveckling. Det är syftet med det innovationscenter för förpackningar, som Stora Enso invigde i slutet av november förra året. Centret är placerat på Stora Ensos huvudkontor i Helsingfors. Packnews.se/nord emballage åkte dit och gick ”husesyn” i de hyperintressanta lokalerna.

Förpackningens allt större betydelse för varumärkesägarna gör att man har högre önskemål och ställer större krav på materialleverantörer och konverterare. Ett sätt att möta dessa önskemål är att skapa mötesplatser för varumärkesägarna och leverantörerna, mötesplatser som ger möjlighet till kreativitet och tester av idéer. Stora Ensos innovationscenter i Helsingfors är ett bra exempel på detta. Det invigdes i november förra året, planeringsarbetet hade då pågått sedan år 2014. Stora Enso inledde då en omfattande undersökning om framtiden för konsumentförpackningar med hjälp av konsulter och utifrån den fick man viktig information kring vad som krävs av ett innovationscenter. 

Centret innehåller bland annat ett laboratorium för förpackningsdesign samt presentationslokaler utrustade med teknik för visning av förpackningar i butiksmiljö genom ”virtuell verklighet”. Här ska kunderna på ett effektivt sätt kunna skapa mervärden. Centret ska också fungera som ett showroom för nya produkter, prototyper och designlösningar.

Det supermoderna auditoriet är en plats, där man sitter säkert och där det är svårt för hemligheter att läcka ut. Det finns i vad som tidigare var ett bankvalv på huvudkontoret, använt på en tid då mycket kontanter hanterades i kontakter med skogsägarna. Det är där man inleder och avslutar en workshop. 

Utanför finns ett större mötesrum, där man till exempel har en utställning med exempel på avancerade och intelligenta förpackningar. 

I laboratorieavdelningen finns typisk labutrustning som mikroskop men även skärbord och 3D-skrivare med mera. Här kan ta fram ”mockups” och prototyper. 

Med innovationscentret skapas nya möjligheter för varumärkesägarna, men naturligtvis även nya möjligheter för Stora Enso, och de konverterare man tar in i de olika projekten. 

”Det är så klart så, att vi hoppas att det här ska få vår verksamhet att växa. Vi ser till att föra varumärkesägarna och forskning och utveckling närmare varandra och det får positiva effekter”, säger Timo Sokka, som ansvarar för innovationscentret.
--------------------------------------------------
I nästa nummer av nord emballage (nr 2/2016) som utkommer vid månadsskiftet mars/april kan du läsa hela artikeln om Stora Ensos Innovationscenter och vilka intressanta projekt man har på gång där.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-03-18

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Finland Forskning och utveckling FoU Smarta förpackningar Stora Enso varumärkesägare

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK