...
Återvinning av plast ökar kraftigt fram till år 2025
Återvinning av plast ökar kraftigt i Europa under de kommande tio åren.

Upp till 300 nya sorteringsanläggningar för plastavfall kommer att tas i drift i Europa fram till år 2025, enligt en studie från konsultbolaget Ecoprog. Den kraftiga ökningen sker mot bakgrund av ökade återvinningsnivåer i de olika länderna.

I dag finns det cirka 1.200 aktiva plastsorterings- och återvinningsanläggningar runt om i Europa. Dessa kommer inte att räcka till, efterhand som återvinningen ökar, säger Ecoprog i studien. År 2025 kommer man att behöva sorteringsanläggningar med en sammanlagd kapacitet på 5,2 miljoner ton, vilket är en ökning med 25 procent jämfört med i dag och motsvarande 300 nya anläggningar.

”Inom avfallshanteringssektorn kommer återvinning att vara den viktigaste tillväxtmarknaden under de kommande åren”, säger Ecoprogs projektchef Marcel Siebertz.

Den största tillväxtpotentialen finns i södra Europa, där man i länder som Frankrike, Spanien, Grekland och Italien har mycket att göra, innan man når upp till de återvinningsnivåer som redan i dag finns i länder som Danmark, Sverige, Norge, Nederländerna, Österrike, m fl.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-04-08

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning Miljö Plast plastavfall Plastförpackningar undersökning

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK