...
RISE konsolideras och blir ensam ägare till Innventia
Pia Sandvik blir ny VD i RISE.

RISE (Research Institutes of Sweden) konsolideras och övertar industriägarnas aktier i forskningsinstituten Innventia och Swedish ICT samt SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut). Samtidigt utses Pia Sandvik till ny VD i RISE.
Med åtgärderna bildar RISE ett sammanhållet forskningsinstitut, med syfte att ytterligare stärka RISE:s förmåga att växa och utvecklas som forsknings- och innovationspartner.


De 13 industriägarna i SP, Swedish ICT och Innventia har per den 1 april 2016 överlåtit sina aktier i respektive institut till RISE, som därmed blir ensam ägare till forskningskoncernen.

Parallellt genomförs organisationsförändringar i RISE, vilka tillsammans med aktieöverlåtelserna bidrar till en mer kraftfull intern samordning avseende bland annat kunderbjudande, strategiutveckling, och RISE:s synlighet i viktiga intressentgrupper. Det fortsatt nära samarbetet mellan RISE och industriägarna och industrins strategiska inflytande på forskningen säkerställs genom nyinrättade forskningsråd.

”Med en sammanhållen organisation stärks RISE:s förmåga att med snabbhet och flexibilitet möta nya behov inom industrin, exempelvis industrins behov av branschöverskridande forskning. RISE ska fortsätta växa och bli en ännu starkare och konkurrenskraftig aktör i ett effektivt nationellt innovationssystem med en stark leverans till svenskt näringsliv”, kommenterar Pia Sandvik, styrelseordförande i RISE.

Mikael Hannus, Innovationschef Sverige, Stora Enso, och industriägarrepresentant i Innventia, kommenterar:
”För oss är det viktigt att institutssektorn har hög kompetens och ett relevant erbjudande till industrin. Den förmågan stärks med den konsolidering som nu genomförs.”

För att förstärka den verkställande ledningen i RISE och ytterligare förbereda bolaget för nästa utvecklingssteg, föreslår styrelsen att Pia Sandvik utses till ny VD.
Pia Sandvik är i dag VD på Länsförsäkringar Jämtland och styrelseordförande i RISE. Hon efterträder Olof Sandén från och med 1 juli 2016 efter sedvanliga MBL-förhandlingar. Olof Sandén övergår då till en roll som vice VD.

”Jag ser med glädje och ödmjukhet fram emot uppdraget att få leda arbetet med implementering av den nya organisationen och realisera de gemensamma förbättringarna, som våra kunder efterlyser”, säger Pia Sandvik.

För Innventias del fortsätter verksamheten som vanligt gentemot bolagets kunder. Innventia har ju nyligen genomfört en egen organisationsförändring (läs HÄR) med inriktning på bioekonomi och den förändringen harmonierar väl med strategiarbetet i RISE, där bioekonomi är ett identifierat viktigt område.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-04-11

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Forskning och utveckling FoU Industri Innventia Köp/Försäljning/Samgående Övrigt Personal

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK