...
Starkt 2015 för Tetra Pak trots “global motvind”
”Trots motvinden har vi fortsatt att växa”, konstaterar Dennis Jönsson VD och koncernchef i Tetra Pak.
Den helt förnyelsebara vätskekartongförpackningen Tetra Rex® Bio-based var en av nyheterna under fjolåret.

Fyllningsmaskinen Tetra Pak® E3 lanserades under 2015.

Trots ”motvinden” i den globala ekonomin ökade Tetra Paks omsättning under verksamhetsåret 2015 med 7,5 procent och nådde 11,9 miljarder euro (drygt 110 miljarder kronor). Det framgår av bolagets årsrapport, som nu offentliggjorts.
Merparten av omsättningsökningen (6,3 procent) kan visserligen tillskrivas positiva valutaeffekter, men företaget rapporterar också om god tillväxt inom bland annat processlösningar, medan förpackningsförsäljningen endast uppvisade en måttlig ökning. 


”Trots viss avmattning på våra två största marknader – Kina och Brasilien – och betydande bakslag på försäljningen på grund av politiska och ekonomiska händelser i en del andra länder, så fortsatte vi att växa både inom process och förpackningar under 2015. Det är något av en prestation och återspeglar styrkan i vår strategi, engagemanget hos våra medarbetare och det fortsatta stödet från våra kunder”, säger Tetra Paks VD och koncernchef Dennis Jönsson i en kommentar till årsrapporten.

Inom förpackningar, som är det klart dominerande affärsområdet i bolaget, redovisar Tetra Pak en omsättning under 2015 på 10,1 miljarder euro (ca 94 miljarder kr), vilket är en ökning med 6,4 procent jämfört med år 2014. Merparten av ökningen kommer hänför sig till teknisk service inom förpackningsområdet, medan försäljningen av förpackningsmaterial endast ökade marginellt, eller räknat i antal Tetra Pak-förpackningar från 180 miljarder år 2014 till 184 miljarder år 2015.

I årsrapporten konstaterar Tetra Pak att många livsmedelsföretag under de senaste åren försökt hitta nya sätt att differentiera sina produkter från konkurrenterna. Tetra Pak har mött dessa önskemål genom att införa nya former, nya material och förbättrade funktioner hos sina förpackningar. Nästan 40 procent av de förpackningar, som levererades under 2015, hänför sig sålunda till Tetra Paks utbud av avancerade förpackningsformat, vilket innebär en ökning med hela 27 procentenheter sedan år 2010.

Bland nyheter, som Tetra Pak introducerade under 2015, märks speciellt lanseringen av den helt förnyelsebara vätskekartongförpackningen Tetra Rex® Bio-based, som nu används av allt fler kunder.
En annan uppmärksammad nyhet var fyllningsmaskinen Tetra Pak® E3, som är den första maskinen i branschen, som använder elektronstrålar för att sterilisera förpackningsmaterialet.

”Vi är nu halvvägs i vår 2020-strategi, som inleddes för fem år sedan. Under de här åren har vi slimmat organisationen och blivit mer produktiva, med en starkare och bredare produktportfölj. Det ger oss en bra plattform att bygga på och vi är övertygade om att vi kan fortsätta att växa genom effektivitet, genom att förbli fokuserade på produkt- och serviceinnovation och genom att sätta kunderna i centrum för allt vi gör”, säger Dennis Jönsson avslutningsvis i sina kommentarer.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-04-11

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
dryckeskartong Ekonomi Livsmedelsförpackningar Tetra Pak Tetra Rex Bio-based vätskekartong

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK