...
Nu är första spadtagen tagna till Retursystems nya tvätt
De första spadtagen tas till den nya tvättanläggningen i Västerås. Längst till höger Svenska Retursystems VD Anna Elgh.

Hälften av Sveriges färskvaruleveranser till dagligvaruhandeln går via Svenska Retursystems retursystem. Årligen hanterar systemet 134 miljoner returlådor, som tvättas i fyra tvättanläggningar runt om i Sverige. Nu har de första spadtagen tagits för den nya hållbara tvättanläggning, som Retursystem ska bygga i Hacksta, Västerås. Anläggningen kommer att klassificeras enligt Green Building och tvättanläggningen, med namnet Hållbara Aros, beräknas stå klar i april 2017.

Kapaciteten i den nya tvätten i Västerås blir högre än hos befintliga tvättanläggningar, vilket kommer att ge betydligt mindre miljöbelastning och energiåtgång i form av ökad resurseffektivitet. Bland annat kommer energi att återvinnas från både avloppsvattnet och ventilationen. Anläggningen säkerställer en framtida utleveranskapacitet på uppemot 295.000 returenheter per dag.

”Vi investerar nu i ny kapacitet, på en plats nära våra kunder och deras flöden. Vi skapar även en säker verksamhet och god arbetsmiljö för våra medarbetare med bland annat gott ljusinsläpp och bulleravskärmning. Hållbara Aros möjliggör en fortsatt hållbar och lönsam tillväxt för livsmedelsbranschen flera år framöver”,  säger Anna Elgh, VD för Svenska Retursystem.

Västerås är en viktig logistisk knutpunkt för Svenska Retursystem. Med en ökad intern lagerkapacitet och anläggningens placering i Västerås kommer det att innebära färre och kortare transporter, vilket minskar koldioxidutsläppet för hela branschen.

Byggnaden kommer att klassificeras enligt Green Building och alla materialval görs i enlighet med Sunda Hus databas över icke-miljöpåverkande ämnen. Dessutom förbereds taket för solceller.

Produktionskapaciteten för Hållbara Aros blir 10.500 returlådor och 600 returpallar per timme. Årskapaciteten blir 70 miljoner returlådor och 3,5 miljoner pallar.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-04-15

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Anna Elgh lastpallar logistik returpallar retursystem Svenska Retursystem

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK