...
"Tepåseförsöket" ska visa på jordens nedbrytningsförmåga
Tepåsar med rött och grönt te grävdes ner för att studera klimatets inverkans på jordens nedbrytningsförmåga.
Judith Sarneel, forskare vid Umeå universitet, är ansvarig för Tepåseförsöket.

Svenska skolelever har hjälpt forskarna att gräva ner över tretusen tepåsar i skog och mark, som en del i ett globalt massexperiment för att undersöka hur klimatet påverkar jordens nedbrytningsförmåga.
Tepåseförsöket” undersöker hur jordens nedbrytningsförmåga ser ut runtom i världen och hur den kan komma att påverkas av klimatförändringarna. I Sverige hjälpte elever forskare att studera nedbrytningen av växtdelar i jord genom att gräva ner tepåsar med grönt respektive rött te och sedan gräva upp dem igen efter tre månader.


Eleverna vägde tepåsarna före och efter de hade varit i jorden. På så vis kunde de räkna ut hur mycket te som hade brutits ner. Experimentet samordnades av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA.

”Massexperimenten ger barn och ungdomar en chans att få prova på riktig forskning i dialog med forskare, och . ger lärarna tillfälle att i undervisningen ta upp vad vetenskap och vetenskapliga metoder innebär. Och för forskarna är det en fantastisk möjlighet att få in stora mängder data”, säger Lotta Tomasson, ansvarig för VA:s dialogaktiviteter.

Resultaten av tepåseförsöken visar att särskilt den första fasen i nedbrytningen påverkas av ett varmare klimat.

”Tepåseförsöket bekräftar hur viktigt klimatet är för nedbrytningen – och det visas på ett starkare sätt än de flesta andra vetenskapliga studier hittills har gjort”, säger Judith Sarneel, forskare vid Umeå universitet och ansvarig för Tepåseförsöket.

Resultaten från de olika försöken runt om i världen visar att både grönt och rött te bryts ner snabbare i sydliga, varmare klimat, medan nedbrytningen är långsammare i nordliga, kallare klimat.
Experimentet visar också att särskilt den första fasen i nedbrytningen påverkas av ett varmare klimat. Detta syntes på det röda teet, som bryts ner långsamt och därför fortfarande var i sin första nedbrytningsfas efter de tre månaderna. Den totala mängden av växterna,. som bröts ner, påverkades inte i någon större utsträckning av klimat och temperatur, vilket syntes på det gröna teet, som tycktes ha brutits ner nästan fullständigt överallt.

”Jämförelsen mellan nedbrytningshastighet och totala mängden växtmaterial, som bryts ner, är unik för Tepåseförsöket och är något, som vi ska forska vidare på”, säger Judith Sarneel.

Resultaten från de olika tepåseförsöken runt om i världen kommer att tas med i en världskarta över jordens nedbrytningsförmåga, kallat ”The Global Teabag Index”. Hela världskartan beräknas vara klar år 2019.

Tepåseförsöket är utformat i samarbete med forskare vid Umeå universitet, universitetet i Utrecht i Nederländerna och Österrikes myndighet för hälsa och livsmedelssäkerhet. Experimentet samordnades i Sverige av VA, med stöd av Vetenskapsrådet och forskningsrådet Formas.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-04-20

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Avfallshantering Forskning och utveckling FoU Miljö Övrigt undersökning

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK