...
Spännande och lärorikt vårmöte med Svenska Förpackningsgillet
Studiebesök för SFG på Hasselfors Garden AB.
Vårmötesmiddag för SFG på restaurang Wobbler i Örebro.

SFG:s ceremonimästare Kristina Rydberg tackar avgående ordförande Joakim Stockhaus för hans engagerade insats som ordförande under ett antal år.

Svenska Förpackningsgillet, SFG, arrangerade vårmöte i Örebro 14 – 15 april. Programmet var välmatat med tre intressanta och lärorika studiebesök, som omfattade Mondi Örebro AB, BillerudKorsnäs Frövi och Hasselfors Garden AB. I anslutning till besöket hos BillerudKorsnäs Frövi höll Gillet också sitt årsmöte.

Ett 15-tal gillesmedlemmar deltog i vårmötet, som började med ett besök på Mondi Örebro AB, före detta Örebro Pappersbruk. David Karlsson, Supply Chain & Development Manager gav en spännande och insiktsfull exposé av företaget och dess verksamhet.
Mondi har sitt ursprung i Sydafrika och har sedan genom företagsköp expanderat. Idag finns företaget med verksamhet i ett 30-tal länder över stora delar av världen. 
Specialiteten är utveckling av barriärer för främst pappersbaserade material, men även andra material såsom non-woven och plast. 

BillerudKorsnäs Frövi stod på tur för studiebesök härnäst. Richard Odén, End-User Manager BillerudKorsnäs och själv medlem i SFG gav mötesdeltagarna en intressant  föredragning om produktion, produkter och företag.  
Gillesmedlemmarna fick också  tillfälle att se KM5, kartongmaskin 5 med in-line-bestrykning.

Vårmötets tredje studiebesök skedde hos Hasselfors Garden AB i Mosås, strax utanför Örebro och det blev en höjdpunkt så här i odlingssäsongens början. Där fick mötesdeltagarna lära sig mycket om jordar och andra trädgårdsprodukter för både hobbyodlare och yrkesodlare. Och på nära håll fick man också erfara att jord inte är någon lätt produkt att förpacka.
Hasselfors Garden AB är en del av finska Kekkilä Group, som verkar i samtliga nordiska länder samt i de baltiska länderna och i Ryssland.
Pia Holmberg, Hortonom, Senior Garden Specialist och Anna-Lena Rydelius, Factory Manager Mosås visade gillesmedlemmarna runt och berättade entusiastiskt och med stor kunskap om arbetet med kvalitetsutveckling, där också förpackning och logistik är viktiga komponenter.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-04-28

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs Gillet Mondi Övrigt Svenska Förpackningsgillet

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK