...
Bättre levnadsstandard ger ökad användning av wellpapp
Användningen av wellpapp förväntas öka med 4 procent årligen de närmaste tre-fyra åren. Förbättrad levnadsstandard kan vara en bidragande faktor till att efterfrågan ökar.
Sören Östlund är förpackningsteknologiprofessor på KTH.

Undersöknings- och analysföretaget Smithers Pira förutspår en årlig ökning av efterfrågan på wellpapp med 4 procent fram till år 2019. Förbättrad levnadsstandard kan var en viktig orsak.
Sören Östlund, förpackningsteknologiprofessor på Kungliga Tekniska högskolan (KTH), ser främst två viktiga faktorer till den förväntade ökade användningen av wellpapp i välfärdssamhället: ökad försäljning inom detaljhandeln och ökad efterfrågan på färdiglagad mat. 


”Det faktum att internethandeln ökar har ju automatisk lett till ökad användning av bra förpackningsmaterial, och i detta sammanhang uppvisar t.ex. wellpapp många eftersträvansvärda egenskaper. En annan faktor är den allmänt ökande levnadsstandarden i många länder. Det är ju välkänt, att det finns ett starkt samband mellan välstånd och användningen av förpackningar, och jag är övertygad om att bidraget från wellpapp i detta sammanhang kommer att vara stort”, säger Sören Östlund i Svenska Wellpappföreningens senaste nyhetsbrev Wellpappnytt #2/2016.

Idag finns stora mängder plastförpackningar, som mycket väl kan bytas ut mot wellpapp utan alltför stora omställningar. Sören Östlund förväntar sig att se många nya förpackningslösningar i wellpapp inom framför allt matvaruindustrin.
”Jag tror också att vi kommer att se wellpapp som förpackningsmaterial även i förpackningar med mer avancerade former”, säger han.

Branschen strävar kontinuerligt mot billigare, lättare och mer hållbara förpackningslösningar. Detta gäller såväl förpackningar av papper och wellpapp som av andra material. Sören Östlund hoppas och tror att vi framöver kommer att få se mer avancerade geometriska former tillverkade av andra material än plast, t.ex. yoghurtbägare eller flaskor tillverkade av wellpapp.

”Det pågår lovande utvecklings- och forskningsprojekt inom detta område både på olika företag och vid universitet och högskolor. De första exemplen på sådana förpackningarna finns redan, men det stora genombrottet har ännu inte kommit. Överhuvudtaget så hoppas jag på en framtid, där det även finns plats för förpackningslösningar, som inte bara är billiga. Utvecklingen av nya attraktiva förpackningslösningar, som både är värdefulla för varumärkesägarna och för en hållbar samhällsutveckling, är inte alltid billigast, men förhoppningsvis är användarna beredda att betala lite mer för detta”, avslutar Sören Östlund.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-05-03

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK