...
Seminarium om hållbarhet lockade över 100 deltagare
Seminariets föredragshållare presenteras av Packbridges VD Johan Mårtensson (längst t.v).
Föredragshållarna och deras budskapa summerades ”i realtid” på en stor tavla vid sidan av scenen.

Över 100 personer fanns på plats, när Packbridge i samarbete med Scanpack 2018 arrangerad ett seminarium, som reste frågan om hur vi skapar framtidens hållbara förpackningar. 
På plats fanns deltagare från hela värdekedjan, varumärkesägare, institut, konverterare, materialleverantörer samt från andra industrigrenar, som var intresserade av hur förpackningsindustrin hanterar hållbarhetsfrågorna. 


Hållbarhetsfrågorna har varit aktuella i rätt många år nu och inget tyder på att de kommer att minska i betydelse. Det framgick också av temadagen på Brewhouse i Göteborg. Förpackningar kan bidra på många sätt, när det gäller att skapa en hållbar framtid. 

Seminariet inleddes av Daniel Badman, som är hållbarhetschef på BillerudKorsnäs. Han slog fast att hållbarhet är en del av koncernens affärsmodell.

”Alla företag påverkar miljön och vi börjar med att minimera vår påverkan, ett exempel är att vi till nittiosju procent använder biobränsle i dag”, sade Daniel.
 
BillerudKorsnäs vill utmana konventionella förpackningar för att nå en hållbar framtid. Det gör man till exempel genom att samarbeta med det franska forskningsfartyget Tara, som testar våra havsmiljöer och bland annat undersökt hur mycket plastförpackningar som driver omkring i haven. Här menar BillerudKorsnäs att man kan bidra med bättre lösningar. 

”Kan vi dessutom visa för våra kunder att våra produkter är bättre för miljön, så spiller det över i positiv mening på dem”, framhöll Daniel Badman.

Från Innventia fanns Ann Lorentzon på plats, för att reda ut hur man skapar en hållbar förpackning, som dessutom har en hållbar framtid på marknaden. Hon beskrev hur man måste tänka i allt från materialval till dess att förpackningen gjort sitt jobb. 

”Det är en mycket komplex fråga, där oerhört mycket är med och påverkar. Vi pratar om ekonomi, miljö, sociala aspekter, fyllning, distribution, handel, konsument och återvinning för att kanske bara nämna några av alla punkter, där en förpackning måste prestera”, sade hon.

Det är så klart svårt att veta om man har en förpackning som uppfyller allt, troligen inte kan man nog säga. Frågan är om det finns någon som gör det, men Innventia erbjuder i vilket fall hjälp på vägen genom sin Packaging Audit, ett program där man hjälper företag att se på sina förpackningslösningar med externa ögon.

Lisbeth Svengren Holm från Business & Design Lab på Göteborgs universitet visade besökarna hur man kan nå cirkulär ekonomi via design och hur man möter förändringar i det industriella samhället. Hon kompletterades av Thomas Nyström från Victoria Swedish ICT, ett non profit forskningsinstitut, som jobbar med hållbar mobilitet.

”Vi försöker hitta sätt komma runt problemet med att vinstintressen och hållbarhet tyvärr ofta är två faktorer som står emot varandra i industrin”,  berättade han och slog fast att framtiden består av tre punkter, det man vet kommer att hända, det som troligen kommer att hända och de rena överraskningarna....
”Att ta höjd för det sista via design, är så klart oerhört svårt”, konstaterade Thomas Nyström.

Ekonomin i förhållande till miljö var på sitt sätt temat även för Magnus Christensen, som driver det egna konsultföretaget Magnus Consulting AB. Magnus jobbade tidigare på IKEA och fick kunskap om hur man effektivt kan ta bort kostnader och reducera miljöpåverkan för företag.
 
”Jag har jobbat med många företag, ett av dem är Bjäre Chips, där jag från en dag till en annan såg till att de fick i tjugo procent mer påsar i sina transportförpackningar, samtidigt som man fick fler lådor på pallen. Det minskade CO2-utsläppen med 27 procent”, berättade Magnus. 

Magnus berättade också att han genom åren har sparat kostnader på mellan 15 och 20 procent i genomsnitt för de företag han jobbat med, bara genom att se på packning på ett annat sätt.
 
”Konstigt nog gör jag de flesta av mina affärer i utlandet. Här i Sverige är inte intresset så stort och ett vanligt men mycket märkligt svar är att man tycker det är intressant, men att man inte har tid att ta sig an det”, avslutade Magnus sin föredragning.

Programmet avslutades med en lite udda ”fågel” i sammanhanget. Det var Martin Andersson från biltillverkaren BMW, som berättade om hur man jobbar med hållbarhet inom bilindustrin – och därmed breddade han vyerna ytterligare för besökarna!


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-05-04

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Förpackningsutveckling Konferenser och mässor Miljö Övrigt Packbridge Scanpack

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK