...
Plaståtervinnare misstänks för mångmiljonsvindel
Plastförpackningar ska samlas in och återvinnas enligt producentansvarsförordningen. (OBS! Bilden har inte med det aktuella fallet att göra).

Plaståtervinningsföretaget Swerec AB i Värnamo misstänks ha lämnat vilseledande redovisning till Plastkretsen rörande mängden återvunna plastförpackningar.
Bolaget Plastkretsen har näringslivets uppdrag att organisera återvinning av plastförpackningar i Sverige. En egeninitierad avtalsrevision gav tre kontrakterade tyska anläggningar godkänt, medan man upptäckte att företaget Swerec AB i Värnamo avsiktligt lämnat vilseledande redovisning. Plastkretsens avtal med anläggningen i Värnamo anger en materialåtervinningsnivå på 80 procent av insamlade plastförpackningar. Revisionen indikerar att nivån varit väsentligt mycket lägre – under hälften – en längre tid.


”Det här är mycket allvarligt och vi kommer nu att agera juridiskt mot bolaget. Vi utesluter inte en polisanmälan, men det är ännu för tidigt att avgöra. Revisionen väcker misstanke om bedrägeri, och att anläggningen snålkörts för att tillskansa sig ekonomisk vinst istället för att leverera återvinning enligt avtal. Därför har vi riktat ett krav om ett tresiffrigt miljonbelopp mot bolaget”, säger Magnus Huss, ledamot i Plastkretsens styrelse.

De företag som säljer plastförpackningar i Sverige har ansvar för att samla in och återvinna dessa enligt producentansvarsförordningen. Uppdraget utförs av olika entreprenörer över hela landet och i utlandet och organiseras av Plastkretsen. Tillsammans med Grønt Punkt Norge, som ansvarar för producentansvaret i Norge, har fyra olika anläggningar för återvinning av plastförpackningar upphandlats, varav en är återvinningsföretaget Swerec AB i Värnamo.

”Vårt uppdrag är att plastförpackningarna ska bli till nya produkter och därigenom verka för en cirkulär ekonomi. Vi accepterar naturligtvis inte att våra samarbetsparters medvetet bryter mot ingångna avtal. Därför låter vi våra jurister nu ta processen vidare”, säger Magnus Huss.

Vid den gemensamma avtalsuppföljningen som Plastkretsen och Grønt Punkt Norge genomfört under 2015 uppdagades under hösten allvarliga avvikelser i rapporteringen hos Swerec. Plastkretsen och Grønt Punkt Norge engagerade därför revisionsfirman Ernst & Young för att göra en fördjupad revision av Swerecs verksamhet. Rapporten är ännu inte klar. Förhandsinformationen av revisionen indikerar dock att Swerec över en längre tid avsiktligt har tillhandahållit vilseledande återrapportering rörande sin materialåtervinning.

Förhandsinformationen presenterades vid Plastkretsens extrainsatta styrelsemöte den 29 april. Styrelsen bedömer innehållet i förhandsinformationen som ett grovt avsteg från avtalet och ledamöterna beslutade att vidta juridiska åtgärder. Totalt rör det sig om ett tresiffrigt miljonbelopp i kronor.
---------------------------------------
Plastkretsen (PK) AB organiserar återvinning av plastförpackningar i Sverige genom att uppdra åt Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) att samla in dessa från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter, som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. 


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-05-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning FTI Miljö Plast plastavfall Plastförpackningar

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK