...
Idel omval av styrelseledamöter på BillerudKorsnäs årsstämma
Lennart Holm omvaldes som styrelseordförande i BillerudKorsnäs. (Bild: BillerudKorsnäs)
Michael M.F. Kaufmann omvaldes som styrelsens vice ordförande. (Bild: BillerudKorsnäs)

BillerudKorsnäs har hållit årsstämma i bolagets huvudkontor i Solna och det blev en odramatisk historia, eftersom stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.
Sålunda beslutade årsstämman att omvälja samtliga styrelseledamöter, vilket innebär att styrelsen består av följande personer: Andrea Gisle Joosen, Bengt Hammar, Mikael Hellberg, Jan Homan, Lennart Holm, Gunilla Jönson, Michael M.F. Kaufmann och Kristina Schauman.


Årsstämman beslutade även att omvälja Lennart Holm till styrelsens ordförande och Michael M.F. Kaufmann till styrelsens vice ordförande. 

Årsstämman fastställde även årsredovisningen för 2015 och beslutade att en utdelning om 4:25 kronor per aktie ska lämnas till aktieägarna. Avstämningsdagen fastställdes till den 12 maj 2016 och utbetalningen beräknas ske den 17 maj 2016. 

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB, som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017. Ingrid Hornberg Romàn kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

BillerudKorsnäs skriver i ett pressmeddelande att årsstämman vidare beslutade om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram med en liknande struktur, som de program, som antagits vid tidigare årsstämmor, ("LTIP 2016") för upp till 100 ledande befattningshavare samt andra nyckelpersoner och talanger inom BillerudKorsnäs-koncernen. 
För att möjliggöra tilldelning av aktier beslutade årsstämman att vederlagsfri överlåtelse av högst 305.202 BillerudKorsnäs-aktier i eget innehav får ske till deltagarna i LTIP 2016 efter intjänandeperiodens utgång år 2019.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-05-11

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs Övrigt Personal

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK