...
Iggesund erbjuder engelska bönder att odla energiskog
Neil Watkins, Alternative Fuels Manager vid Iggesund Paperboard, kontrollerar en odling med energiskog. (Bild: Iggesund)

Steven Clarke, bonde i Keswick i norra England, valde att diversifiera genom att plantera energiskog i samarbete med Iggesund Paperboard. (Bild: Iggesund)

På åkrarna runt kartongfabriken i Workington har Iggesund planterat energiskog. som ska skördas i oktober i år (Bild: Iggesund)

När Iggesund Paperboard beslutade sig för att byta energikälla från fossil naturgas till bioenergi och investera i en biobränslepanna vid kartongbruket i engelska Workington, började man samtidigt att planera för sin framtida bränsleförsörjning. Ett av resultaten är projektet ”Grow Your Income”,som syftar till att engagera fler lokala bönder i att odla energiskog, vilken kan användas som bioenergi för att driva bruket. 

Iggesund har inledningsvis erbjudit långa indexreglerade kontrakt med de bönder, som varit intresserade. Det brittiska miljödepartementet har pekat ut markerna i nordvästra England och Skottland, som lämpliga för energiskogsodling. Landsbygdsbefolkningen i de här områdena lider av samma problem som i Sverige – de ungdomar, som man hoppas ska ta över gårdarna, vill hellre bli make-up artister eller programledare i TV än att ta över fädernegården... Då har odling av energiskog visat sig vara en diversifiering av lantbruket, som dessutom kräver måttliga arbetsinsatser eftersom Iggesunds erbjudande innefattar både skörd och transport till bruket.

I Workington producerar Iggesund kartongmaterialet Incada, som bland annat används för konsumentförpackningar och har en stark ställning på den europeiska marknaden. Men trots att kartongfabriken har funnits i trakten sedan 50 år tillbaka, har det tagit tid för en lokal uppslutning kring energiskogsodlingen. 

”Det är något vi måste respektera. Man kanske har drivit gården i generationer, och då är det inget lätt beslut att ta in en ny gröda. Men intresset växer, inte minst mot bakgrunden att den sälg, som vi förordar, definitivt inte behöver de bästa jordarna”, berättar Neil Watkins, Alternative Fuels Manager vid Iggesund Paperboard, när han summerar de fyra år han arbetat med projektet. 

Hittills har bruket kunnat räkna in 26.000 ton sälgflis i sin bränslemix, och det är mer än vad man hade räknat med, när projektet startade. De närmaste åren kommer ytterligare odlare att komma till, med ökande volymer som följd.

”Om något år kommer de planteringar, som vi initierat, att öka på volymerna kraftigt. Från 2016 och framåt förväntar vi oss högre inleveranser”, säger brukets VD Ulf Löfgren, som en gång initierade projektet.

”Grow Your Income” kom till, när Iggesunds kartongfabrik i Workington över en natt bytte energikälla, från fossil naturgas till bioenergi. Företaget investerade 1,1 miljarder kr för att bygga en biobränslepanna, som startade 2013 och över en natt minskade utsläppen av fossil koldioxid till nästan noll.

Tidigare energiskogsprojekt i norra England har misslyckats på grund av svårigheterna att förutse kostnader för skörd och transport. Priserna för biomassan har verkat rimliga, men när var och en ska skörda och transportera till en leveranspunkt, har kostnaderna rusat och därmed minskat, eller rentav raderat ut bondens förtjänst.

Det var här Iggesund Workington såg möjligheter. Företaget har redan en avverkningsservice och dessutom en väl etablerad logistik för transport av råvara till bruket. Iggesund är dessutom del av Holmen, en av Europas mer framträdande skogsindustrigrupper, så kunskap och erfarenhet var ingalunda en bristvara.

”Vi ger råd, skaffar finansiellt stöd för etablering av nya odlingar, skördar och transporterar– allt baserat på långa kontrakt”, berättar Neil Watkins. 

Iggesund Paperboard har varit en av de större arbetsgivarna i Workington sedan slutet av 1980-talet. Sedan millennieskiftet har företaget investerat nära 200 miljoner pund i att modernisera och utveckla fabriken. För tre år sedan gjorde Iggesund en av sina mindre investeringar i trakten – man planterade energiskog på 10 hektar mark, som omger bruket. Första skörden blir i oktober 2016. 

”Vi ville gärna visa att vi tror på det här och dessutom behövde vi en demonstrationsanläggning. Som vi dessutom räknar med att tjäna pengar på!”, slutar Neil Watkins.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-05-11

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Biomaterial bioråvara Iggesund Iggesund Paperboard Incada Kartong Kartongförpackningar Miljö Storbritannien

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK