...
Stora Enso och Rennovia ska utveckla biobaserade kemikalier 
Stora Enso och Rennovia ska tillsammans utveckla biobaserade kemikalier, utvunna ur träråvara och andra typer av lignocellulosisk biomassa.
”Avtalet ger oss en bra grund för att bygga upp ett utbud av hållbara biobaserade lösningar”, säger Juan Carlos Bueno, Stora Ensos Biomaterials.

”Vi är glada att kunna hjälpa Stora Enso att producera biobaserade kemikalier”, säger Robert Wedinger, VD och koncernchef för Rennovia.

Stora Enso och Kalifornien-baserade specialkemikalieföretaget Rennovia Inc. har slutit ett kombinerat utvecklings- och licensavtal om att tillsammans utveckla biobaserade kemikalier.
I enlighet med avtalet kommer de två företagen att samarbeta för att utveckla processer för biobaserade kemikalier som är av intresse för Stora Enso, genom att tillämpa Rennovias expertis inom processutveckling och identifiering av katalysatorer. Rennovia fokuserar på att utveckla teknologi för nya katalysatorer och processer för kostnadseffektiv kemikalieproduktion av förnybara råmaterial.


Avtalet är ett naturligt steg i Stora Ensos omvandling till ett företag inom förnybara material, som riktar in sig på nya marknader och utvecklar nya produkter.
”Avtalet kommer att skynda på en del av den utveckling, som Stora Enso jobbar på och ger oss en bra grund för att fortsätta bygga upp ett utbud av hållbara biobaserade lösningar för våra kunder. Vi ser fram emot att samarbeta med Rennovia”, säger Juan Carlos Bueno, Executive Vice President för Stora Ensos division Biomaterials.

Stora Ensos division Biomaterials erbjuder olika massakvaliteter för att möta behoven från tillverkare av papper, kartong och mjukpapper. I utbudet ingår även fluff för hygienapplikationer och dissolvingmassa för textilindustrin. Stora Enso Biomaterials uppdrag är att hitta nya, innovativa sätt att optimera värdet, som går att utvinna ur träråvaran, samt andra typer av lignocellulosisk biomassa. 

”Detta avtal visar på de breda användningsmöjligheterna för Rennovias katalysatorteknologier för produktion av biobaserade kemiska produkter. Vi är glada att Stora Enso ser våra katalysator- och processteknologier som en effektiv och kostnadseffektiv grund, för att producera biobaserade kemikalier”, säger Robert Wedinger, VD och koncernchef för Rennovia, som har sitt säte i Santa Clara, Kalifornien, USA.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-05-16

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Biomaterial Bioplast bioråvara cellulosa Övrigt Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK