...
Tetra Pak är på god väg att uppnå sina miljömål
Kartongstaplarna visar hur Tetra Paks utsläpp av växthusgaser i Norden och Baltikum minskat de senaste sex åren.
”Det är inspirerande att se hur miljö och hållbarhet blir en allt viktigare parameter för framgångsrika produkter i Sverige”, säger Erik Lindroth.

Nu presenterar Tetra Pak i Norden och Baltikum sin hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2015, som visar att företaget är på god väg att uppnå sina miljömål till 2020. Ambitionen är att bryta fossilberoendet och röra sig mot en cirkulär ekonomi, där kartongförpackningar av förnybart material har en viktig roll att spela.
Till 2020 har Tetra Pak fastställt tre miljömål: att minska miljöpåverkan genom hela värdekedjan, att utveckla hållbara produkter och att öka återvinningen.


”Bakom våra produkter pågår ett ständigt förbättringsarbete inom alla delar av kedjan. När vi sätter våra miljömål vill vi se helheten – från skog till konsument”, säger Johan Rabe, VD på Tetra Pak Nordics.

Flera utmaningar kvarstår men företaget är på god väg att uppnå miljömålen. Det visar en sammanställning av resultaten hittills. För Tetra Pak globalt har koldioxidutsläppen över hela värdekedjan minskat med drygt 2.100 kiloton koldioxidekvivalenter sedan 2010. Detta motsvarar en minskning med 16 procent av de totala utsläppen, samtidigt som man ökat sin produktion med 14 procent över samma tidsperiod.
Vad gäller utsläppen från Tetra Paks egen verksamhet i Norden och Baltikum så har de halverats sedan 2010. De positiva resultaten beror bland annat på energieffektiviseringar, smartare transporter och ökat användande av förnybart material i produktionen. 
 
Tetra Pak skriver i ett pressmeddelande att hållbarhetsarbetet är en resa snarare än ett mål. Under förra året tog företaget ytterligare ett stort steg på denna resa genom världspremiären för världens första dryckeskartong helt bestående av förnybara råvaror, som ett led i att bryta beroendet av fossila råvaror och resurser. Valio i Finland var först ut att lansera denna innovation och ett flertal nordiska livsmedelsproducenter följde efter under året.
 
”Hållbarhetsarbetet handlar bland annat om att prioritera råvaror, som återanvänder den koldioxid, som redan finns i atmosfären, istället för att använda råvaror, som leder till ett tillskott av koldioxid. Det är glädjande att flera av våra kunder valt vår helt förnybara förpackning Tetra Rex® Bio-based till sina produkter”, säger Erik Lindroth, miljödirektör på Tetra Pak Nordics.

Hållbarhetsredovisningen för Norden och Baltikum 2016 kan du läsa/ladda ner via pdf-länken här under:

Ladda ner PDF: tetrapak_hr2016.pdf


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-05-16

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Miljö Övrigt Tetra Pak Tetra Rex Bio-based

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK