...
Stora Enso ingår samarbetsavtal med tre tekniska universitet
Signering av avtalet med Kungliga Tekniska Högskolan. Peter Gudmundson, rektor, KTH, t. v och Karl-Henrik Sundström, koncernchef, Stora Enso, t.h..
Signering av avtalet med Chalmers. Främre raden fr. v:  Stefan Bengtsson, rektor, Chalmers Tekniska Högskola och Markus Mannström, CTO, Stora Enso. Bakre raden fr. v: Anders Wennberg, Hans Theliander, Mikael Hannus, Aleksandar Matic and Anna Bergstrand. Alla tillhör Chalmers förutom Mikael Hannus, som är Innovationschef Sverige vid Stora Enso.

Stora Enso har ingått strategiska partneravtal med tre av de främsta tekniska universiteten i Sverige och Finland, Chalmers Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan och Aalto-universitetet.
Målsättningen med avtalen är att stärka samarbetet mellan Stora Enso och ledande akademiska institut genom långsiktig kompetensutveckling, gemensam forskning och stimulering av innovation.


Stora Enso skriver i sitt pressmeddelande att de strategiska partnerskapen ska utmynna i konkreta samarbetsområden, utifrån behov, som identifieras i nära dialog mellan Stora Ensos ledning och universitetsledningen på respektive lärosäte. De prioriterade kompetensområdena för forskningssamarbete är biobaserad kemi, processlösningar, digitalisering, materialvetenskap och design.
 
”Syftet är att knyta våra egna forskningsresurser närmare dessa universitet, så att vi får en riktigt bra utväxling av avtalen. Samarbetet med ledande ingenjörsuniversitet stödjer Stora Ensos transformation till ett företag inom förnybara material och bidrar till att vi kan flytta fram våra positioner ytterligare inom innovationsområdet”, säger Markus Mannström, Chief Technology Officer, Stora Enso.

Partneravtalen syftar även till förbättrad kompetensförsörjning till Stora Enso liksom en ökad studentrekrytering till universiteten.
 
”Det finns så många intressanta och nya möjligheter inom vår industri. Kan vi göra skogsnäringen mer populär att arbeta inom så kan vi bidra till att fler studenter söker sig till universitetens tekniska utbildningsprogram. Det har alla inblandade parter nytta av”, säger Lars Häggström, EVP Human Resources, Stora Enso.
 
De strategiska partneravtalen med tre tekniska universiteten undertecknades nyligen och löper tillsvidare.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-05-20

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
design Finland Forskning och utveckling FoU Karl-Henrik Sundström KTH Övrigt Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK