...
Undersökning visar: Många vet inte vad ”biobaserad” innebär...
Att en produkt är ”biobaserad” betyder att den helt eller delvis är tillverkad av biomassa från naturen, men det betyder inte nödvändigtvis att produkten är ”biologiskt nedbrytbar”, vilket många svenska tror.
Tetra Pak har skruvkorkar tillverkade av biobaserat material på flera av sina förpackningar och arbetar aktivt för att öka mängden biobaserade material i sina produkter.

”Vi måste bli bättre på att informera om vad biobaserade material innebär”, säger Erik Lindroth.

En stor del av de svenska konsumenterna vet inte vad begreppet ”biobaserad” innebär. Det visar en undersökning, som gjorts på uppdrag av Tetra Pak.
Konsumentundersökningen, som  genomfördes av Refina, visar att nästan hälften, eller 44 procent, av svenska konsumenter associerar begreppet ”biobaserad” (i relation till t.ex. plastkorkar) med att något är ”biologiskt nedbrytbart”. Endast 42 procent av respondenterna i undersökningen anger ett av två rätta svar, nämligen att  ”biobaserad” antingen betyder att varan är gjord av växtbaserade material (16 procent) eller att den inte innehåller fossila material  (26 procent).


Undersökningen visade också att en dryg fjärdedel (26 procent) tror att ”biobaserad” främst betyder att råvaran kan återvinnas till nya produkter. Visserligen kan biobaserad plast återvinnas, men det kan även fossilt baserad plast, varför återvinningsmöjligheten inte är något specifikt för biobaserade material  och produkter.

Sammantaget visar resultaten på ett betydande kunskapsglapp hos konsumenterna – något som Tetra Pak och andra aktörer måste ta itu med.

”Ett av våra viktiga mål är att hjälpa konsumenter att göra hållbara val och här är det tydligt att vi och andra i branschen måste göra mer! Vi måste helt enkelt bli bättre på att informera och lära ut om klimatnyttan med att välja produkter med biobaserade material på samma sätt som vi måste informera om nyttan med att återvinna förpackningar, när de är färdiganvända”, säger Erik Lindroth, miljödirektör på Tetra Pak Nordics.

Inom bransch och myndigheter pågår arbete för att etablera gemensamma spelregler för biobaserade material och varor. Till exempel definierar den Europeiska standardiseringsorganisationen (CEN) en biobaserad produkt som ”en produkt som ska komma helt eller delvis från biomassa, exempelvis från träd, plantor eller djur, och kan ha genomgått fysiska, kemiska eller biologiska behandlingar”.

Den nu genomförda undersökningen visar dock tydligt att detta arbete ännu inte fått genomslag ur ett konsumentperspektiv och att förståelsen för fördelarna med produkter baserade på biomassa istället för fossila material är låg. Här har både näringsliv, organisationer och myndigheter ett viktigt jobb att göra, när det gäller att sprida information och fakta för att ge konsumenter möjligheten att göra medvetna och hållbara val av produkter.

Miljömärkningarna har också en roll att spela, till exempel KRAV, som nyligen kommit med tydligare riktlinjer för förpackningar. Riktlinjerna pekar ut en ökad användning av förnybara, dvs. biobaserade, material som en viktig åtgärd för mer miljöanpassade förpackningar.

Inom Tetra Pak pågår ett arbete med att byta ut fossila råvaror till biobaserade i produktportföljen. 

”Under 2015 kunde vi för första gången erbjuda dryckesförpackningar helt gjorda av växtråvara med plastkork tillverkad från sockerrör. Den förnybara plasten har exakt samma egenskaper som den av fossil råvara. Vi jobbar aktivt för att fler av våra kunder ska välja förpackningar med förnybar plast och vi har redan under året sett en ökad efterfrågan för våra biobaserade produkter från stora livsmedelsföretag i Norden”, framhåller Lars Sickert, Technology Analyst på Tetra Pak Packaging Solutions AB, i Tetra Pak Nordens hållbarhetsredovisning för 2015.

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av Refina på uppdrag av Tetra Pak med 1.000 respondenter i åldrarna 18-75 år i Sverige. Respondenterna är hämtade ut Norstats webbaserade konsumentpanel, som ett riksrepresentativt urval med avseende på ålder och kön.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-06-03

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Biomaterial Bioplast bioråvara EU Plast Tetra Pak undersökning

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK