...
BillerudKorsnäs investerar stort inom Packaging Paper
MG-pappersmaskinenen i finska Tervasaari är en av de största i världen. Nu ska den flyttas till svenska Skärblacka.

Styrelsen för BillerudKorsnäs har idag beslutat om ett investeringsprogram om 1,280 miljarder kronor för att förstärka företagets ledande position inom kraftpapper för förpackningsändamål. Investeringen kommer att möjliggöra tillväxt i attraktiva marknadssegment samtidigt som den effektiviserar produktionsstrukturen i företaget.
Investeringsprogrammet kommer att utveckla produktionsanläggningen i Skärblacka till ett världsledande centrum för tillverkning av maskinglättat kraftpapper, MG-papper


Investeringsprogrammet inkluderar flyttning av BillerudKorsnäs MG-pappersmaskin i finska Tervasaari till Skärblacka och investeringar i ytbehandlingskapacitet på befintlig pappersmaskin 7 i Skärblacka. Tervasaari-maskinen är en av de största MG-pappersmaskinerna i världen. I Skärblacka kommer den att integreras helt med massaproduktionen, vilket kommer att ge den en mycket konkurrenskraftig position på marknaden för vitt MG-papper. 

Ytbehandlingskapaciteten på Skärblacka PM7 möjliggör ytterligare funktionalitet för tillämpningar inom livsmedelsförpackningar, medicinska förpackningar och release liner.

”Förpackningslösningar baserade på förnybara råvaror är en del av lösningen på några av de utmaningar vi möter i dagens samhälle. För att bidra till den hållbara framtid vi tror på, måste vi ständigt utveckla oss själva och våra tillgångar. Denna investering ger oss en produktionsplattform för fortsatt tillväxt och ökad effektivitet inom vårt affärsområde Packaging Paper”, säger Per Lindberg, VD och koncernchef för BillerudKorsnäs.

Investeringarna kommer att genomföras mellan 2016 och början av 2018, och driftsstart för den flyttade maskinen och den ombyggda PM7 väntas bli under fjärde kvartalet 2017 till första kvartalet 2018. 

BillerudKorsnäs underliggande investeringar uppgår till cirka 1,3 miljarder kronor per år. Med det beslut som nu meddelats förväntas de totala investeringarna öka till cirka 1,420 miljarder kronor år 2016 och cirka 1,9 miljarder kronor under både 2017 och 2018.

Mer än 40 nya arbetstillfällen kommer att skapas i Skärblacka genom investeringarna. Dessutom finns en betydande positiv effekt på sysselsättningen under genomförandefasen bland leverantörer och entreprenörer.

Som tidigare meddelats arbetar BillerudKorsnäs också med en utredning runt en potentiell investering i en ny kartongmaskin vid anläggningen i Gruvön, vilket skulle möjliggöra ytterligare volymtillväxt inom affärsområdet Consumer Board. Inget beslut har fattats runt denna potentiella investering än. Utredningen är för närvarande i en intensiv fas, och beräknas vara slutförd mot slutet av 2016.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-06-08

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs Ekonomi Finland Förpackningsmaterial Gruvön Skärblacka Tervasaari

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK