...
Cellulosamaterial en röd tråd i årets TechMark Arena
Sex av de åtta studenterna visar upp sina arbeten från årets TechMark Arena.
Karin Edström är projektledare för TechMark Arena.

Cellulosabaserade material, additiv tillverkning och 3D-formningsmetoder var det övergripande temat i årets upplaga av Innventia exjobbskola TechMark Arena.
Innventia lanserade under våren 2015 en transdisciplinär exjobbskola med namnet TechMark Arena.Syftet var att i stället för att driva enskilda exjobb kring specifika frågor, kombinera masterstudenter med olika bakgrund som arbetar kring ett gemensamt tema. Upplägget möjliggör att ett större grepp tas kring ett område och bidrar till ett större utbyte mellan studenterna och en ökad kunskapsdelning mellan olika examensarbeten. Den positiva respons TechMark Arena fick resulterade i en ny omgång även i år.


”Det övergripande temat för i år har varit cellulosabaserade material för additiv tillverkning och andra 3D-formningsmetoder, där vi haft två moduler som vi har byggt programmet kring”, säger Karin Edström, projektledare för TechMark Arena.

Den ena modulen har primärt fokuserat på materialutveckling och hur cellulosabaserade material kan modifieras och anpassas på olika sätt för att fungera bra med 3D tekniken, samt materialupplevelse kopplat till de nya materialen. 

Den andra modulen har varit riktad mot marknad och design med fokus på att utforska formfrihet och potentiella användningsområden för skogsbaserade material och dess restströmmar med denna teknik. 

”Studenterna har än en gång imponerat på oss med sina skickliga arbeten. Vi har fått flera intressanta demonstratorer, som kommer att presenteras för allmänheten under Innventia Days till hösten”, säger Karin Edström.

Totalt sett har sju olika projekt pågått i år där åtta studenter från sex olika universitet varit involverade och instruerats av ett handledarteam bestående av nio forskare från Innventia. 


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-06-22

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
3D-skrivare cellulosa Förpackningsforskning Förpackningsutveckling Forskning och utveckling FoU Innventia Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK