...
Iggesund Paperboard satsar på den japanska marknaden
”Invercote har goda förutsättningar att lyckas i Japan”, säger Iggesund Paperboards Asia-Pacific-chef Ivan Chong.
I Japan ska Iggesund Paperboards försäljningskontor i första hand marknadsföra kartongen Invercote mot förpackningsmarknaden.

I höst startar Iggesund Paperboard ett försäljningskontor i Japan. Rekryteringen är i full gång och man räknar med att organisationen finns på plats under fjärde kvartalet i år. I första hand är det företagets flaggskeppsprodukt, Invercote, som är aktuell för den japanska marknaden. Den är väl etablerad i de högsta kvalitetssegmenten på de mer än 100 nationella marknader där den säljs.

”Traditionellt har Iggesund varit mycket Europainriktade, men nu prioriterar vi att öka vår globala försäljning. Idag är Asien världens största marknad för kartong och på en sådan marknad finns det givetvis utrymme för en kvalitetsprodukt som Invercote”, säger Arvid Sundblad, ansvarig för Iggesund Paperboards globala försäljning.
 
Ett särdrag i den japanska pappers- och kartongmarknaden är de höga kraven på kvalitet. Invercote, gjord av färskfiber och med höga krav på renhet bedöms ha goda förutsättningar att lyckas i Japan.
 
”När vi beslutade oss att satsa mer på försäljning globalt var ett av de första stegen att utveckla vår leveransservice utanför Europa. Sedan dess har vi byggt upp ny lagerhållning och arkning på den amerikanska västkusten och på Taiwan. För Asiens del innebär det radikala förkortningar av ledtiderna”, berättar Ivan Chong, President för Iggesunds verksamhet i Asia Pacific.
 
Iggesund finns sedan snart ett par decennier representerade i både Singapore och Hong Kong och har byggt upp en stadig försäljning över tid. Med förbättrad tillgänglighet finns goda förutsättningar att nå ut bredare inte bara i Japan, utan också inom Asia Pacific. 

Iggesunds dotterbolag i Japan registrerades i våras, enligt japansk tradition på ett datum som skulle ge det nya företaget goda förutsättningar. Rekryteringen är inne i ett slutskede.

”Vi har stor respekt för den japanska affärskulturen och rekryterar därför bara japansk personal.  Det, tillsammans med långsiktighet, bedömer vi vara avgörande för framgång i Japan”, understryker Ivan Chong.
 
Invercote har länge varit representerade av den ansedda Japanska pappersgrossisten Takeo med inriktning på den grafiska marknaden, och kommer så att vara också i framtiden. Det nyetablerade försäljningskontoret kommer i första hand att vara inriktat på direktaffärer på förpackningsmarknaden.
 
”Vi ser det som en klar fördel att ha två kanaler in på denna krävande marknad”, understryker Arvid Sundblad.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-08-08

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Asien färskfiberkartong Iggesund Iggesund Paperboard Invercote Kartong

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK