...
BillerudKorsnäs koncernchef:  ”Nu är vi på rätt spår igen!”
”Efter ett par bekymmersamma kvartal är vi nu på rätt spår igen och produktionen löper på enligt plan”, säger Per Lindberg.

”Efter ett par bekymmersamma kvartal är vi nu på rätt spår igen och produktionen löper på enligt plan”. Det säger BillerudKorsnäs VD och koncernchef Per Lindberg i sin kommentar till bolagets bokslut för årets andra kvartal.

Kvartalsresultatet visar att nettoomsättningen för jämförbara enheter ökade med två procent, jämfört med andra kvartalet föregående år och på årsbasis uppvisar nettoomsättningen en liten ökning med en procent. Justerat EBITDA för jämförbara enheter ökade med tre procent jämfört med första halvåret föregående år, trots att kostnaderna för periodiska underhållsstopp var cirka 74 miljoner kronor högre i år.

”Andra kvartalets resultat ligger i linje med våra förväntningar. Under kvartalet beslutade vi oss för att gå vidare med investeringen i Skärblacka. Investeringen kommer att möjliggöra ytterligare tillväxt i attraktiva marknadssegment, och samtidigt strömlinjeforma produktionsstrukturen i företaget. Investeringsprogrammet kommer att göra fabriken i Skärblacka till ett världsledande centrum för tillverkning av maskinglättat kraftpapper, MG-papper, och skapa en konkurrenskraftig plattform för att genomföra den selektiva tillväxtstrategin för affärsområdet Packaging Paper”, skriver Per Lindberg i sin kommentar.

Av kvartalsrapporten framgår att inom affärsområdet Packaging Paper har marknaderna för brunt och vitt säckpapper upplevt en säsongsrelaterad ökning. Massapriset var lägre jämfört med andra kvartalet föregående år. De återstående segmenten inom Packaging Paper hade en stabil marknadsutveckling utan några ändringar i de lokala priserna.

Consumer Board hade en lägre försäljningsvolym än för första halvåret föregående år som en följd av produktionsproblemen under fjärde kvartalet förra året och föregående kvartal. Nu är man dock på banan igen och BillerudKorsnäs förväntar sig att uppnå sina tillväxtmål inom konsumentkartongsektorn under andra halvåret.
Affärsområdet Corrugated Solutions fortsätter sin starka utveckling, trots att marknaderna inte utvecklades som man förväntade sig under kvartalet: liner utvecklades bättre och fluting något sämre än förväntat.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-08-09

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs Ekonomi Per Lindberg Skärblacka

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK