...
BillerudKorsnäs har utsatts för grovt fakturabedrägeri

BillerudKorsnäs skriver i ett pressmeddelande att man under juni 2016 har utsatts för avancerat grovt externt fakturabedrägeri, där bolaget – trots interna kontrollrutiner – har förmåtts göra felaktiga utbetalningar bland annat baserat på falska fakturor.
Bedrägeriet uppdagades snabbt av bolagets finansfunktion, som effektivt kunde begränsa omfattningen genom att återhämta större delen av de utbetalade beloppen. Efter dessa åtgärder är den maximala skadan ungefär 25 miljoner kronor.


Bedrägerierna är polisanmälda och polisutredning pågår. BillerudKorsnäs har också inlett en intern utredning i syfte att utreda om, och i så fall var, det har brustit i efterlevnad av de interna rutinerna. BillerudKorsnäs har vidtagit åtgärder för att säkerställa att detta inte kan upprepas i avvaktan på resultatet av den interna utredningen.

”Vi ser naturligtvis ytterst allvarligt på händelsen. Den här typen av bedrägeri blir allt mer avancerad och svår att upptäcka. Det är en signal till oss och till övrigt näringsliv om vikten av förhöjd beredskap”, säger Per Lindberg, VD och koncernchef, BillerudKorsnäs AB. 

BillerudKorsnäs har anmält skadan till bolagets försäkringsbolag och ett försäkringsärende är inlett.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-08-10

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
BillerudKorsnäs Ekonomi Övrigt Per Lindberg

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK