...

Packnews Extra extra news

Domino Sweden sålt – Mectec byter namn!
Rikard Malmback, vd på Mectec och Peter Jidskog, vd på Domino Sweden.

Domino Sweden har köpts av Domino Printing Science genom Mectec Elektronik AB, för att förstärka positionen på marknaden. Samtidigt slås de bägge organisationerna ihop.
 
I syfte att förstärka sin position på den svenska marknaden har Domino Sweden förvärvats av Domino Printing Sciences Ltd genom Mectec Elektronik AB.

Förvärvet kommer att göra det möjligt för Domino att förstärka positionen som en komplett leverantör av kodnings- och märkningsteknologier för stora delar av marknaden och en mängd olika applikationer.
Mectecs svenska organisation för försäljning och service kommer att slås samman med Domino Swedens. Alla produkter och service kommer att marknadsföras under Dominovarumärket av en säljorganisation som erbjuder Dominos kompletta serie av produkter och serviceerbjudanden.

Mectecs svenska kunder och den installerade basen av print and apply-system kommer att föras över till Domino Sweden. När överföringen är klar kommer kunderna ha tillgång till erfarenheter och resurser inom alla väsentliga kodnings- och märkningsteknologier.

Mectec Elektronik AB has varit ett helägt dotterbolag till Dominokoncernen sedan 2006. För att tydliggöra detta samt rollen inom Dominokoncernen kommer Mectec att döpas om till Domino Print and Apply AB. Bolaget kommer att fortsätta att fokusera på att utveckla, tillverka och supporta Dominos säljbolag och distributörer runt om i världen.


BO WALLTEG

Editor-in-chief & Publisher
BO WALLTEG
bo@packnews.com

Publicerad: 2016-08-15

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Domino inkjet Märknings- & Etiketteringsutrustning

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK