...
Stora Ensos Sverige-chef talade på UD:s chefsmöte
Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso, visade exempel på nya produkter från skogen. I handen håller han ett 3D-printat öra i nanocellulosa, som kan komma att användas som mänskliga implantat i framtiden. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Vinnova, Chalmers Tekniska Högskola, Stora Enso och start-up företaget Cellink. (Bild Stora Enso)

Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall har varit inbjuden som talare vid Utrikesdepartementets årliga chefsmöte i Stockholm. Detta möte pågår under en vecka och samlar omkring 180 UD-chefer och ambassadörer. Per Lyrvall medverkade under torsdagen den 25 augusti under avsnittet om exportfrämjande.

”Vi uppskattar verkligen möjligheten att få berätta om vår och skogsindustrins stora betydelse för svensk export. Så mycket som 90 procent av den svenska massa-, pappers- och kartongproduktionen exporteras och av de sågade trävarorna är det 70 procent som går på export”, berättade Per Lyrvall.

Per Lyrvall framhöll att Stora Enso är positiva till exportfrämjande satsningar som staten gör, som exempelvis Team Sweden. De skapar legitimitet för svensk export. 

UD:s chefsmöte är ett viktigt tillfälle för myndighetscheferna att få en statusuppdatering om den senaste utvecklingen i Sverige. Det är dessutom ett forum för att diskutera gemensamma frågor, som är viktiga för att främja bilden av Sverige i utlandet. Och att stärka svensk export och handel är ett nyckeluppdrag för de svenska ambassaderna runt om i världen.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-08-26

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Övrigt Personal Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK