...
Stora Enso konsoliderar och samlar wellpapproduktionen
Stora Enso planerar att samla den finska wellpapptillverkningen till fabriken i Lahti.

Stora Enso planerar att samla tillverkningen av wellpappförpackningar i Finland till anläggningen i Lahtis. Målsättningen är att förbättra lönsamhet och konkurrenskraft genom att skapa en industriledande tillverkningsenhet för wellpappförpackningar i Lahtis.

Som en del i den föreslagna konsolideringen skulle Stora Enso investera cirka 19 miljoner euro i nya maskiner och infrastruktur i Lahtis, där den enskilt största delen utgörs av en ny wellpappmaskin. Man planerar att inleda de föreslagna åtgärderna i november 2016 för att vara klara till slutet av första kvartalet 2018.

Enligt planerna kommer wellpappanläggningen i Heinola att stängas och förpackningstillverkningen att flyttas till anläggningen i Lahtis. Fackliga förhandlingar kommer att inledas vid wellpappanläggningarna i Lahtis och Heinola.

”Planerna på att konsolidera den finska wellpappverksamheten är till stor del driven av att vi måste förbättra lönsamheten och stärka vår konkurrenskraft. Den planerade investeringen och vår starka befintliga infrastruktur i Lahtis skulle skapa en anläggning i världsklass och därmed ge våra kunder ännu bättre service”, säger Peter Torstensson, Nordenchef för Stora Ensos wellpappverksamhet.

Den potentiella personalnedskärningen vid wellpappenheterna i Lahtis och Heinola skulle innebära en minskning med ungefär 60 medarbetare. Beslut om den planerade sammanslagningen, nedläggning och personalminskning kommer att tas först, när de fackliga förhandlingarna har avslutats. Produktionen av wellpappförpackningar vid anläggningen i Kristinestad kommer att fortsätta. Flutingfabriken för wellpappråvara i Heinola kommer inte att påverkas.

Planen kommer att påverka resultatet negativt med cirka 9 miljoner euro, vilket kommer redovisas som en jämförelsestörande post i Stora Ensos resultaträkning för tredje kvartalet 2016.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-09-20

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Ekonomi Finland Stora Enso Well

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK