...
GYF:s utbildningspris tilldelas Brobygrafiskas Tommy Nilsson
Brobygrafiskas Tommy Nilsson har tilldelats GYF:s utbildningspris på 50.000 kronor.

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) har tilldelat Brobygrafiskas lärare Tommy Nilsson sitt speciella utbildningspris på 50.000 kronor.
Prisutdelningen ägde rum den 22 september i samband med Bokmässan i Göteborg.


I sin motivering skriver juryn:
Tommy Nilsson tilldelas GYF:s lärarpris för sitt decennielånga fokuserade engagemang i den grafiska utbildningen på Brobygrafiska i Sunne. Utbildningen är i första hand riktad mot förpackningssidan i branschen och Tommy Nilsson har som exceptionellt engagerad lärare hjälpt många studenter genom utbildningen i formgivning, förberedelse för tryck och tryck. Tommy Nilsson är läraren, som tagit det extra varvet för att hjälpa enskilda studenter till en speciell praktik eller att lösa en svår uppgift. Tommy Nilsson är en mycket värdig mottagare av Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjandes utbildnings-/lärarpris”.

GYF är Grafiska Företagens och Almegas gemensamma stipendiestiftelse med ändamål att lämna understöd för undervisning och utbildning inom den grafiska industrin och tidningsindustrin, att främja vetenskaplig forskning inom området samt att på annat sätt främja de grafiska yrkena.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-09-26

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Brobygrafiska Grafiska Företagen Övrigt Personal

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK