...
Gemensam kampanj ska locka ungdomar till grafisk industri
Grafiska Företagen och GS-facket satsar nu gemensamt för att locka ungdomar till den grafiska industrin.
”Den grafiska industrin är en fantastisk bransch med allt från smarta förpackningar till spännande trycktekniker”, säger Madelene Engman, GS-facket.

”Vi vill visa vilken framtidsbransch grafisk industri är”, säger Ravindra Parasnis, Grafiska Företagen.

Grafiska Företagen och GS-facket lanserar nu den gemensamma informationskampanjen GRAFX med syfte att locka ungdomar till utbildning och arbete inom den grafiska industrin. Stora förändringar och anpassning till en digitaliserad värld har påverkat branschen och behovet av yrkeskunnig arbetskraft tilltar.
Kampanjen förs på flera plattformar, däribland en ny interaktiv webbsida, en rikstäckande digital annonskampanj samt aktiviteter i sociala medier.


”Den grafiska industrin är en fantastisk kreativ bransch, med allt från smarta förpackningar till spännande trycktekniker. Branschen har även som spridare av det skrivna ordet en viktig demokratisk roll i samhället. Vi ser ett tydligt behov av att nå ut till ungdomar och uppmuntra till arbete inom dessa yrken”, säger Madelene Engman, första vice förbundsordförande, GS-facket .

Svårigheten att rekrytera ungdomar till den grafiska industrin har framkommit i en undersökning, som genomförts i de 450 medlemsföretag, som ingår i Grafiska Företagen. Detta är bakgrunden till den omfattande informationskampanj som nu lanseras under samlingsnamnet GRAFX. Kampanjen syftar till att väcka intresse för branschen och yrket med målsättningen att få fler att söka sig till gymnasieutbildning, yrkesintroduktion, utbildning på yrkeshögskola samt högskola och universitet.

”Att rekrytera unga människor till den grafiska industrin har varit svårt. Detta beror främst på att unga människor idag har liten kunskap om bredden, som finns på marknaden. Med den här kampanjen vill vi ändra på det och visa vilken framtidsbransch grafisk industri är”, säger Grafiska Företagens VD Ravindra Parasnis.

Utformningen av kampanjen har skett ur ett mångfaldsperspektiv. Tanken är att unga människor skall kunna identifiera sig och uppmuntras till att söka utbildning inom yrket, oavsett kön eller etnicitet.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2016-10-20

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
förpackningstryck Grafiska Företagen GS-facket Övrigt Personal

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK