...
Stora Enso investerar inom kartong och biomaterial
Vid Imatra bruk i östra Finland investerar Stora Enso 42 miljoner euro att förbättra tillgängligheten av CTMP-massa.
”Investeringen i Imatra kommer att öka vår konkurrenskraft inom livsmedels- och vätskekartong”, säger Annica Bresky.

Stora Enso kommer att investera 94 miljoner euro (drygt 600 miljoner kronor) för att växa inom förnybara material och öka konkurrenskraften inom konsumentkartong och biomaterial. 52 miljoner euro investeras för att utöka produktionskapaciteten för dissolvingmassa vid det finska Enocell-bruket och 42 miljoner euro för att förbättra tillgängligheten av CTMP (kemitermomekanisk massa) vid likaledes finska Imatra bruk. 

”Omvandlingen av Stora Enso till ett tillväxtföretag inom förnybara material fortsätter. Samtidigt som vi investerar i våra finska bruk, förväntar vi oss att konkurrenskraften för Finlands exportindustri säkras och förbättras ytterligare globalt”, säger Karl-Henrik Sundström, VD och koncernchef på Stora Enso.

Investeringen vid Imatra bruk, som ingår i divisionen Consumer Board, inkluderar en ny tork- och balmassalinje för CTMP samt en utökning av massalagret. Syftet är att förbättra tillgängligheten av CTMP och främja kommersialiseringen av mikrofibrillär cellulosa (MFC). MFC är ett mycket starkt material tillverkat uteslutande av förnybara råvaror och är utformat för att vara ett bättre alternativ jämfört med fossilbaserade material, exempelvis plast, i en rad olika produkter. Projektet beräknas vara genomfört under första halvan av 2019. 

”Investeringen skapar fortsatt tillväxt och konkurrenskraft inom livsmedels- och vätskekartong. Den stödjer också den pågående MFC-investeringen som tillgodoser kunders efterfrågan på produkter tillverkade av mindre råvaror med förbättrad styrka, lätt vikt och förnybara barriärer”, berättar Annica Bresky, divisionschef för Consumer Board på Stora Enso.

Enocell-bruket, som ingår i divisionen Biomaterials, kommer att konverteras till att enbart producera dissolvingmassa. Bruket får en totalkapacitet på 430.000 ton dissolvingmassa per år och investeringen beräknas vara slutförd under andra halvan av 2019.
Dissolvingmassa är en råvara, som ersätter bomull och fossilbaserade material såsom polyester, och produktsegmentet växer mer än industrigenomsnittet. Tillväxten främjas av ökad efterfrågan på nonwoven-material och tyger av viskostyp inom textilindustrin.

”Vi strävar efter att förbättra vår produktmix för att differentiera oss och säkra konkurrenskraften på lång sikt. Vid våra nordiska massabruk innebär det att vi fokuserar på särskilda kvaliteter, som fluff- och dissolvingmassa. Investeringen bidrar dessutom till att utveckla Enocell-bruket till en integrerad bioraffinaderianläggning för nya biobaserade kemikalier”, förklarar Markus Mannström, divisionschef för Biomaterials på Stora Enso.


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2017-10-25

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Biomaterial cellulosa CTMP dryckeskartong Finland Kartong Kartongförpackningar Övrigt Stora Enso

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK