...
Plastkretsen bygger Europas modernaste plastsortering
Flygfoto över Motala Företagspark, där den nya, moderna plastsorteringsanläggningen ska byggas i Electrolux gamla lokaler, belägna till höger i bilden. (Foto: Boroe och Motala företagspark)

I Motala ska Plastkretsen, som ingår i Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och delägs av plastindustrin, förpackningstillverkare och företag som sätter förpackningar på marknaden, bygga Europas modernaste sorteringsanläggning för plastförpackningar. 
Ett investeringsbeslut om en kvarts miljard kronor har tagits, för att bygga den helt nya anläggningen för plastsortering.


Den historiska satsningen är en viktig del i Plastkretsens strävan mot en cirkulär ekonomi. Det betyder att plasten i de förpackningar, som sätts på marknaden, till en mycket högre grad kan materialåtervinnas. Det gör också att plastförpackningar, som samlats in i Sverige, inte behöver skickas till andra länder för sortering.

”Det är med stor glädje vi tillsammans, hela branschen – plastindustrin, förpackningstillverkare, handel och leverantörer – kan meddela att vi investerar för framtiden och den cirkulära ekonomin. Med vår investering kommer vi äntligen kunna sortera alla våra plastförpackningar i Sverige och vi siktar högt för att öka andelen materialåtervinning”, säger Kristian Östlund, ordförande i Plastkretsen.

Utöver satsningen på anläggningen genomför branschen ytterligare insatser för att öka materialåtervinningen av plastförpackningar i Sverige. Bland annat har en återvinningsmanual och utbildningar för plastförpackningar tagits fram i syfte att öka kompetensen om förpackningars återvinningsbarhet hos de, som tillverkar, köper in och sätter förpackningar på marknaden.

Fakta om anläggningen: 
* Anläggningen kommer att byggas inomhus i befintliga lokaler inom Motala Företagspark, på Electrolux tidigare fabriksområde. 
* Ytan omfattar 14.000 kvadratmeter. Området har lokaler, som tillåter ytterligare tillväxt vid behov. 
* Byggstart beräknas till halvårsskiftet 2018 och provdrift beräknas kunna ske redan i slutet av 2018.
* Full drift av återvinningsanläggningen kommer ske under 2019 efter att provkörning och justering av maskinerna är slutförd. 
* Cirka 50 personer kommer anställas vid verksamheten. Produktionschefen är redan anställd och övriga rekryteringar görs successivt under året. 


JERRY PETTERSSON

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2018-01-19

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
återvinning FTI Miljö Plast Plastförpackningar Plastkretsen

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK