...
Tetra Pak rekordomsatte under 2010 och nådde sina miljömål med marginal
Tetra Paks miljöstrategier lönar sig: Koncernens reducering av koldioxidutsläpp är bättre än målsättningen och 40 procent av alla bolagets kartongförpackningar är nu FCS-märkta.

Tetra Pak-koncernen omsatte under 2010 rekordartade 9,98 miljarder euro (cirka 93 miljarder kronor), vilket var en ökning med 5,2 procent jämfört med 2009. Merparten, eller 9,01 miljarder euro, omsattes inom förpackningsområdet, medan resten omsattes inom området processlösningar. Förpackningssidan ökade sin omsättning med 5,9 procent jämfört med 2009, medan processområdet minskade med 0,7 procent.
Av koncernbokslutet för 2010 framgår också att Tetra Pak under fjolåret med marginal klarade det utsläppsmål på en tioprocentig minskning av koldioxidutsläpp, som man satte upp för fem år sedan.


Tetra Paks starka omsättningsökning under fjolåret förklaras främst av tvåsiffrig tillväxt i regioner som Sydostasien, Östeuropa, Centralasien, Kina och Sydamerika.
Att man med marginal klarat den femåriga planen för begränsning av koncernens samlade utsläpp av växthusgaser är speciellt glädjande, enligt Tetra Paks bolagsledning.
"Ansvarsfullt miljöagerande är en integrerad del av Tetra Paks verksamhet och affärsstrategi. Genom att sätta upp och nå ambitiösa miljömål stärker vi konkurrenskraften – både hos Tetra Pak och hos våra kunder. Det visar vårt resultat i dag", säger Tetra Paks VD och koncernchef Dennis Jönsson i en kommentar.
Tetra Paks målmedvetna satsning på råvaror från uthålliga källor ger också resultat: under 2010 ökade andelen av Tetra Paks FSC-märkta (Forest Stewardship Council) kartongförpackningar markant. 8,5 miljarder sålda förpackningar under 2010 var FCS-märkta, vilket motsvarar 40 procent av Tetra Paks totala förbrukning av förpackningskartong. FCS-märkningen är en garanti för att kartongen i förpackningarna kommer från certifierade och uthålliga skogsbruk.
En annan viktig del i Tetra Paks miljöåtagande är att propagera och verka för ökad återvinning av bolagets förpackningar. Under 2010 återvanns sålunda cirka 30 miljarder av Tetra Paks vätskekartongförpackningar, vilket motsvarar mer än 473.000 ton återvunnet förpackningsmaterial.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-04-08

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Ekonomi Förpackningsmaterial Kartong

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK