...
Marknadsdomstolen stoppar omtvistad margarinförpackning
 

Vi har tidigare skrivit om tvisten mellan Arla Foods och Jönköpingsbaserade mejeri- och livsmedelsföretaget Lindahls Food, där Arla stämt Lindahls inför Marknadsdomstolen, eftersom man anser att förpackningen till Lindahls bordsmargarin Brépå är intill förväxling lik förpackningen till Arlas Bregott-margarin (läs här).
I stämningen krävde Arla att Lindahls vid ett vite av en miljon kronor skulle förbjudas att marknadsföra och sälja Brépå i sina nuvarande förpackningar.
Och nu har Marknadsdomstolen gått på Arlas linje och fattat ett interimistiskt beslut, där Lindahls med omedelbar verkan förbjudas att använda den aktuella förpackningen eller en väsentligen liknande förpackning.


Beslutet gäller i avvaktan på ett slutligt avgörande i Marknadsdomstolen, men kan naturligtvis ses som ett tydligt tecken på att Marknadsdomstolen i slutdomen kommer att döma till Arlas fördel.
I sina skäl till det interimistiska beslutet skriver Marknadsdomstolen bland annat: "Arla har visat sannolika skäl för sin talan. Det kan skäligen befaras att L. (Lindahls Mejeri Produkter AB) genom att vidta eller låta bli att vidta en viss handling minskar betydelsen av ett förbud som kan komma att meddelas i ett slutligt avgörande..."


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-04-26

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Livsmedel Marknad Plast

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK