...
"Rör inte mitt mjölkpaket!"
Viktigt med informativa och kul texter på svenska folkets mjölkförpackningar
Vi svenskar vill ha informativ, kul och spännande läsning på våra mjölkpaket.

Svenskarna vill allra helst läsa spännande recept, om historiska händelser eller roliga historier på baksidan av mjölkpaketen, enligt en undersökning gjord av Grafiska Företagens Förbund i samarbete med Power of Print.
I en undersökning om svenska folkets attityd till förpackningar, framkom att det är mjölkförpackningar i kartong som är svenskarnas absoluta favoritförpackning. Och det är viktigt att mjölkpaketen är försedda med intressanta eller kul texter, som kan läsas och studeras vid frukostbordet...


Informationstexterna på mjölkpaketen har stor genomslagskraft. En stor majoritet av de svarande i undersökningen, 82 procent, instämde dessutom i att informationen på förpackningar i allmänhet blir allt viktigare i framtiden. Och på frågan vad man helst skulle läsa på mjölkpaketet, när man exempelvis äter frukost, svarar nästan var fjärde "spännande recept". Tätt därefter kommer "historiska händelser "och "roliga historier".
"De här tre kategorierna lockar till mest läsning vid frukostbordet och står för totalt 65 procent av svaren. Men att nästan var tionde helst skulle läsa innehållsförteckningen är kanske lite mer anmärkningsvärt", säger Maria Wikström på Power of Print.
Topplistan på vad svenskarna helst läser på mjölkförpackningen ser ur så här: 1. Spännande recept; 2. Om historiska händelser; 3. Roliga historier; 4. Mjölkfakta; 5. Innehållsförteckningen; 6. Om kossor och lantbruk; 7. Annat.
Undersökningen genomfördes av United Minds på uppdrag av Grafiska Företagens Förbund och Power of Print. Den baseras på svaren från ett kvoterat slumpmässigt urval av 1042 svenskar i åldrarna 18 år och äldre. Datainsamlingen gjordes i form av en digital enkät. De svarande utgör ett riksrepresentativt urval av svenska folket vad avser kön, ålder och regional spridning.


Jerry Pettersson

Editor - Sweden
JERRY PETTERSSON
jerry@packnews.com

Publicerad: 2011-06-03

TAGGAR (Obs! Klicka på en tagg för att få fram fler artiklar inom det området!)
Business Kartong Livsmedel Marknad Övriga Övrigt

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Hitta med Nordens största sökmotor riktad mot förpackningsbranschen:
ETIKETTEN I FOKUS
ETIKETTEN I FOKUS
FÖLJ OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Hitta alla förpackningsbranschens viktiga mässor och händelser!
FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK